Politik

Støjberg indrømmer: Der er sket ulovligheder

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har nu svaret på spørgsmål om asylpar i sammenlagt syv en halv time.

Det var ikke efter bogen, da mindreårige asylansøgere blev tvangsadskilt fra deres ægtefæller uden partshøring. 

Det indrømmer udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) under fredagens samråd. 

Efter at hun den 10. februar 2016 udsendte en omdiskuteret pressemeddelelse, hvori der stod, at alle mindreårige og ældre ægtefæller skulle skilles ad, blev de første par adskilt den 16. februar.

Men først den 28. april, altså to en halv måned senere, begyndte der at blive foretaget partshøringer for at høre asylansøgernes eget syn på sagen. 

Først partshøring 28. april

Igennem i alt syv en halv times samråd er ministeren blevet spurgt igen og igen og i flere variationer fra forskellige oppositionspolitikere, om der er blevet administreret lovligt i henhold til både dansk og international lov i samtlige sager. 

- I alle sager siden pressemeddelelsen den 10. februar har Udlændingestyrelsen administreret under hensyntagen til Danmarks internationale forpligtelser, svarede Støjberg flere gange og henviste til, at seks par ikke blev adskilt, fordi deres sag netop blev vurderet individuelt. 

Men blev der administreret efter loven? 

- I forhold til partshøring, der gør der jo ikke. Det sker jo først 28. april, erkender ministeren.

S vendte det blinde øje til 

Inger Støjbergs instruks om at adskille asylparrene er et brud på loven, idet alle har krav på en individuel vurdering af deres konkrete sag. Dertil har man også krav på en partshøring.

Men: 

- Under den socialdemokratiske regering var det også sådan, at man ikke partshørte, indvendte ministeren.

- Det gør man nu. Det må fæstne sig lidt hos socialdemokraterne og også Sofie Carsten Nielsen (R), der jo var en del af den regering, siger Inger Støjberg og beskylder tidligere S-regeringer for at "vende det blinde øje til" og nu skyde med skarpt under samrådet. 

- Det var min beslutning at fjerne juridisk forbehold

Ministeren siger selv, at hun godt kan forstå, at folk kan have svært ved at finde rundt i forløbet. Og hun erkender, at "der er ting, vi skulle have gjort anderledes". 

Det hele begyndte med pressemeddelelsen fra den 10. februar 2016. Ministeren ville have alle asylpar, hvor den ene part var mindreårig, tvangsadskilt. 

I pressemeddelelsen stod der oprindeligt en passage om, at sagerne skulle vurderes individuelt, men den slettede ministeren selv, siger hun. For selvom en minister skal tale sandt i en pressemeddelelse, så behøver den ikke at være juridisk udtømmende, mener hun.

 - En ministers sandhedspligt omfatter også pressemeddelelser. Men ingen betvivler vel min eller andre ministres ret til at bruge pressemeddelelser til at sende politiske budskaber. Man behøver ikke at give en ikke udtømmelig retslig gennemgang i pressemeddelelser, som man gør i svar til Folketinget, siger hun. 

Pressemeddelelsen blev til instruks

Pressemeddelelsen blev et problem, fordi den ikke blev opfulgt af en nærmere instruks til udlændingestyrelsen om, hvordan ministerens politik skulle udmøntes i virkeligheden.

 - Jeg havde gerne set, at alle par kunne adskilles. Men det var vurderingen, at det ikke var muligt i forhold til vores internationale forpligtelser.

Jeg medgiver, at komunikationen til Udlændingestyrelsen ikke har været stringent.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) 

 - Jeg vil gerne sende et klart politisk signal med pressemeddelelsen. Når den fik karakter af instruks, så var det fordi der ikke efterfølgende blev sendt en skriftlig instruks, forklarede Inger Støjberg. 

Hun siger, at der aldrig blev taget en bevidst beslutning om, at pressemeddelelsen skulle være en skriftlig instruks til Udlændingestyrelsen.

 - Pressemeddelelsen er den eneste skriftlige kommunikation til Udlændingestyrelsen. Derfor får pressemeddelelsen karakter af instruks. Det er ikke fordi vi besluttede os for, at den skulle være en instruks.

- Jeg medgiver, at kommunikationen til Udlændingestyrelsen ikke har været stringent, erkender udlændinge- og integrationsministeren. 

23 par blev adskilt efter instruks

Folketingets ombudsmand har konkluderet i en redegørelse om sagen: 

"Det er min opfattelse, at instruksen af 10. februar 2016 efter sit indhold var ulovlig, og at den samtidig medførte en betydelig risiko for, at der blev truffet forkerte afgørelser i konkrete sager om adskilt indkvartering."

Inger Støjberg forsikrer, at hun tager kritikken alvorligt, men indvender også, at alle tvangsadskillelserne i praksis blev vurderet individuelt. 

Jeg ønsker, at piger skal have frihed til at leve deres eget liv, som de ønsker, og vælge den ægtefælle, de ønsker. Derfor valgte jeg at skille parrene ad og lægge en så restriktiv linje som muligt.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V)

Ifølge Folketingets ombudsmand blev 23 par tvangsadskilt fra 10. februar 2016 til 3. november 2016 på grund af instruksen.

To af parrene forblev adskilt, da instruksen blev ophævet, efter ønske fra den mindreårige. Yderligere to par var forinden blevet adskilt efter ønske fra den mindreårige. 

Seks par var egentlig omfattet af instruksen, men blev aldrig adskilt. 

Støjberg vil stadig skille par

Hvad så nu? 

Der er allerede forlydender om, at oppositionen vil indkalde ministeren til endnu et samråd, selvom hun allerede inden fredagens samråd udtrykte, at hun ikke har mere nyt at bidrage med. 

Hun fastholder også ønsket om at fjerne de mindreårige fra deres voksne ægtemænd. 

- Jeg ønsker, at piger skal have frihed til at leve deres eget liv, som de ønsker, og vælge den ægtefælle, de ønsker. Derfor valgte jeg at skille parrene ad og lægge en så restriktiv linje som muligt. Jeg har i sidste ende ansvaret for de her piger. Jeg ønskede, at de fik en et pusterum, hvor de kunne overveje deres situation, siger Inger Støjberg. 

Tidslinje: Støjberg skal stå skoleret om ulovlig instruks

 1. 2016

  1. Diskussion kommer til Danmark

   Efter en diskussion om "barnebrude" i Sverige oplyser Udlændingestyrelsen til Berlingske, at der kun i "ganske få tilfælde" bor mindreårige asylansøgere sammen med en ægtefælle over 18 år på danske asylcentre.

    

  2. Udsender instruks

   I en pressemeddelelse oplyser Støjberg, at ingen asylansøgere under 18 år må bo sammen med en ægtefælle eller samlever. De skal skilles ad og bo hver for sig. Pressemeddelelsen bliver noget usædvanligt sendt til Udlændingestyrelsen som instruks, uden at departementschefen eller andre embedsmænd fra Udlændinge- og Integrationsministeriet har skrevet under. Støjbergs ministerium spørger jurister i Justitsministeriet til råds og får at vide, at det kræver en konkret og individuel vurdering, før asylpar kan skilles ad.

    

  3. Ægtepar klager

   Over for Folketinget fastholder Støjberg, at ingen mindreårige asylansøgere skal indkvarteres med deres ægtefælle. Et ægtepar klager til Folketingets Ombudsmand over at være blevet adskilt uden at være blevet partshørt. Ombudsmanden tager sagen op.

    

  4. Nye retningslinjer

   Udlændingestyrelsen udsender nye retningslinjer med en konkret og individuel vurdering af sagerne. Tidligere adskilte asylpar bliver igen indkvarteret sammen.

 2. 2017

  1. Ombudsmanden kritiserer

   Ombudsmanden udsender sin endelige redegørelse. Konklusionen lyder, at Støjbergs instruks var ulovlig og sagen "særdeles kritisabel", fordi den er i strid med både dansk ret og internationale konventioner.

   Danmark har nemlig underskrevet Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som skal sikre retten til et familieliv.

  2. Blev Støjberg advaret om ulovligheder?

   Politiken beretter, at Støjberg blev advaret om, at det kunne være ulovligt at adskille ægteparrene. Mindst to centralt placerede embedsmænd forsøgte ifølge avisens oplysninger at advare ministeren. Dagen før, Støjberg udsendte sin instruks, gjorde en mail ifølge Politiken opmærksom på juridiske problemer. Støjberg har erkendt, at hun selv tog undtagelser om en individuel behandling ud af instruksen. Hun afviser, at hun pressede embedsmænd til at bryde internationale konventioner.

    

  3. Maratonsamråd

   Inger Støjberg bliver udspurgt om sagen i fem timer under det første samråd. 

   Her erkender hun, at det var en fejl, da hun i februar 2016 via en pressemeddelelse meldte ud, at mindreårige asylansøgere skulle adskilles fra deres ægtefæller.

   Der burde også have stået, at hver enkelt sag skulle behandles individuelt i stedet for som udgangspunkt at adskille alle par med piger under 18 år, sagde ministeren under samrådet den 1. juni.

   - Skulle vi have fulgt op med en egentlig skriftlig instruks, der indeholdte de nødvendige forbehold? Ja, det skulle vi, og det vil jeg gerne tage på mig. Det burde vi have gjort anderledes, siger Inger Støjberg. 

   Udlændinge- og integrationsministeren fastholdet under hele samrådet, at hun ikke blev advaret mod at adskille alle mindreårige asylansøgere fra deres ægtefæller på landets asylcentre.

   Efter det fem timer lange samråd mente oppositionen dog, at man ikke var blevet meget klogere. 

  4. Endnu et samråd

   Den 23. juni står Inger Støjberg endnu engang ret og svarer på spørgsmål i sagen, hvor hun er blevet beskyldt for alt fra magtfuldkommenhed til at lyve og bryde ministeransvarsloven. 

   På samrådet erkender Støjberg, at der blev handlet ulovligt efter instruksen om at adskille parrene. Hun afviser dog fortsat, at hun skulle have været bekendt med advarsler om ulovligheder.

   Støjberg pointerede desuden, at unge asylpar også var blevet tvangsadskilt uden en partshøring før hendes instruks. Hvis det er korrekt, kan den ulovlige praksis have foregået i flere år - også under tidligere ministre.

    

    

  5. Støjberg trækker påstand tilbage

   Inger Støjberg erkender i et svar til Folketinget, at det var forkert, da hun påstod, at unge asylpar også var blevet tvangsadskilt i Mette Frederiksens tid som justitsminister. Det skriver Information og Politiken.

   Inger Støjberg skriver i svaret, at oplysningen beror på en misforståelse i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Hun uddyber ifølge Information ikke, hvad den misforståelse beror på.

  6. Et tredje samråd

   Oppositionen mener fortsat, at ministerens forklaringer stritter i "vidt forskellige" retninger. Derfor skal udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg for tredje gang svare på spørgsmål i et samråd.