Politik

Nu forsvarer Støjberg igen adskillelsen af asylpar

Endnu engang skal udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg grilles i et samråd om adskillelsen af mindreårige asylansøgere fra ægtefæller.

Hvad: 

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er kaldt i samråd om sagen, hvor mindreårige asylansøgere ulovligt blev adskilt fra deres ældre ægtefæller. 

Selvom det første samråd om sagen varede fem timer, blev oppositionens spørgelyst ikke mættet. Der er afsat to timer til fredagens samråd. 

Hvem: 

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er hovedperson i sagen. 

Flere oppositionspartier beskylder hende for at have løjet og brudt ministeransvarsloven. 

Ifølge Folketingets ombudsmand blev 23 par tvangsadskilt fra den 10. februar 2016 til den 3. november 2016 på grund af instruksen. To af parrene forblev adskilt, da instruksen blev ophævet, efter ønske fra den mindreårige. Yderligere to par var forinden blevet adskilt efter ønske fra den mindreårige.

Hvorfor: 

Et af de helt store spørgsmål er, om ministeren vidste, at det ville være i strid med loven at adskille alle par, hvor den ene part var under 18 år. Loven siger nemlig, at alle sager skal vurderes individuelt.

Spørgsmålet er så, om loven blev brudt, fordi ministerens embedsmænd ikke fortalte hende, at hun var ved at bryde loven - eller fordi ministeren bad sine embedsmænd om at bryde loven?

Læs hele sagens forløb her: 

Tidslinje: Støjberg skal stå skoleret om ulovlig instruks

 1. 2016

  1. Diskussion kommer til Danmark

   Efter en diskussion om "barnebrude" i Sverige oplyser Udlændingestyrelsen til Berlingske, at der kun i "ganske få tilfælde" bor mindreårige asylansøgere sammen med en ægtefælle over 18 år på danske asylcentre.

    

  2. Udsender instruks

   I en pressemeddelelse oplyser Støjberg, at ingen asylansøgere under 18 år må bo sammen med en ægtefælle eller samlever. De skal skilles ad og bo hver for sig. Pressemeddelelsen bliver noget usædvanligt sendt til Udlændingestyrelsen som instruks, uden at departementschefen eller andre embedsmænd fra Udlændinge- og Integrationsministeriet har skrevet under. Støjbergs ministerium spørger jurister i Justitsministeriet til råds og får at vide, at det kræver en konkret og individuel vurdering, før asylpar kan skilles ad.

    

  3. Ægtepar klager

   Over for Folketinget fastholder Støjberg, at ingen mindreårige asylansøgere skal indkvarteres med deres ægtefælle. Et ægtepar klager til Folketingets Ombudsmand over at være blevet adskilt uden at være blevet partshørt. Ombudsmanden tager sagen op.

    

  4. Nye retningslinjer

   Udlændingestyrelsen udsender nye retningslinjer med en konkret og individuel vurdering af sagerne. Tidligere adskilte asylpar bliver igen indkvarteret sammen.

 2. 2017

  1. Ombudsmanden kritiserer

   Ombudsmanden udsender sin endelige redegørelse. Konklusionen lyder, at Støjbergs instruks var ulovlig og sagen "særdeles kritisabel", fordi den er i strid med både dansk ret og internationale konventioner.

   Danmark har nemlig underskrevet Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som skal sikre retten til et familieliv.

  2. Blev Støjberg advaret om ulovligheder?

   Politiken beretter, at Støjberg blev advaret om, at det kunne være ulovligt at adskille ægteparrene. Mindst to centralt placerede embedsmænd forsøgte ifølge avisens oplysninger at advare ministeren. Dagen før, Støjberg udsendte sin instruks, gjorde en mail ifølge Politiken opmærksom på juridiske problemer. Støjberg har erkendt, at hun selv tog undtagelser om en individuel behandling ud af instruksen. Hun afviser, at hun pressede embedsmænd til at bryde internationale konventioner.

    

  3. Maratonsamråd

   Inger Støjberg bliver udspurgt om sagen i fem timer under det første samråd. 

   Her erkender hun, at det var en fejl, da hun i februar 2016 via en pressemeddelelse meldte ud, at mindreårige asylansøgere skulle adskilles fra deres ægtefæller.

   Der burde også have stået, at hver enkelt sag skulle behandles individuelt i stedet for som udgangspunkt at adskille alle par med piger under 18 år, sagde ministeren under samrådet den 1. juni.

   - Skulle vi have fulgt op med en egentlig skriftlig instruks, der indeholdte de nødvendige forbehold? Ja, det skulle vi, og det vil jeg gerne tage på mig. Det burde vi have gjort anderledes, siger Inger Støjberg. 

   Udlændinge- og integrationsministeren fastholdet under hele samrådet, at hun ikke blev advaret mod at adskille alle mindreårige asylansøgere fra deres ægtefæller på landets asylcentre.

   Efter det fem timer lange samråd mente oppositionen dog, at man ikke var blevet meget klogere. 

  4. Endnu et samråd

   Den 23. juni står Inger Støjberg endnu engang ret og svarer på spørgsmål i sagen, hvor hun er blevet beskyldt for alt fra magtfuldkommenhed til at lyve og bryde ministeransvarsloven. 

   På samrådet erkender Støjberg, at der blev handlet ulovligt efter instruksen om at adskille parrene. Hun afviser dog fortsat, at hun skulle have været bekendt med advarsler om ulovligheder.

   Støjberg pointerede desuden, at unge asylpar også var blevet tvangsadskilt uden en partshøring før hendes instruks. Hvis det er korrekt, kan den ulovlige praksis have foregået i flere år - også under tidligere ministre.

    

    

  5. Støjberg trækker påstand tilbage

   Inger Støjberg erkender i et svar til Folketinget, at det var forkert, da hun påstod, at unge asylpar også var blevet tvangsadskilt i Mette Frederiksens tid som justitsminister. Det skriver Information og Politiken.

   Inger Støjberg skriver i svaret, at oplysningen beror på en misforståelse i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Hun uddyber ifølge Information ikke, hvad den misforståelse beror på.

  6. Et tredje samråd

   Oppositionen mener fortsat, at ministerens forklaringer stritter i "vidt forskellige" retninger. Derfor skal udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg for tredje gang svare på spørgsmål i et samråd.