Politik

Så stor er guleroden: Sådan vil regeringen og DF få danskerne til at arbejde længere

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om en ny tilbagetrækningsreform.

Der er penge at hente, hvis man venter med folkepensionen og i stedet fortsætter på arbejdsmarkedet. 

Til gengæld bliver det sværere at optjene ret til fuld folkepension, førstidspension og ældrechecken for flygtninge og indvandrere. 

Det er nogle af hovedpunkterne i aftalen om en ny tilbagetrækningsreform, som VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti netop har indgået.

- Der skal være en gevinst ved at spare op og blive på arbejdsmarkedet, siger finansminister Kristian Jensen (V). 

Flere år på arbejdsmarkedet

Regeringen mødtes tirsdag med Dansk Folkeparti i Finansministeriet til de afsluttende forhandlinger om en tilbagetrækningsreform.

- Danmark bliver stærkere og tryggere, når borgerne bedre kan tage vare på sig selv. Derfor skal det kunne betale sig at arbejde, og det skal betale sig at spare op til pension. Begge disse principper tager denne aftale hånd om, når vi gør det mere attraktivt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet og forbedrer incitamentet til at spare op, siger finansminister Kristian Jensen (V) om den nye aftale. 

Det er absurd og urimeligt, at det for nogle ikke kan betale sig at spare op til deres egen pension. Jeg er meget tilfreds med, at vi tager fat på at løse dette problem.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA)

I aftalen er der en belønning til dem, der vælger at lade være med at gå på efterløn og i stedet bliver på arbejdsmarkedet. De kan i stedet - skattefrit - få udbetalt deres efterlønsbidrag.

Gevinst ved at udskyde pension

Hvis man udskyder folkepensionen går pengene ikke tabt. Så kan man selv vælge, om man vil have den udskudte folkepension udbetalt over 10 år eller som et større engangsbeløb samt en mindre sum fordelt over en 10-årig periode.  

I tørre tal: 

  • En person med fuld folkepension vil efter de nuværende regler få 16.800 kroner mere om året ud af at udskyde pensionen i to år. 
  • Når den nye aftale træder i kraft, kan man i stedet vælge at få 33.600 kroner mere om året i en 10-årig periode, hvis man  har ventet to år med at gå på pension. 
  • Eller man kan vælge et 10-årigt pensionstillæg og en engangssum. Arbejder man to år mere, før man går på pension, udløser det således 17.300 kroner mere årligt i 10 år - og et engangsbeløb på 147.800 kroner. 

Venter man fire år med at gå på pension, ser tallene således ud:  

  • Fordelt over 10 år: 67.100 kroner ekstra årligt. 
  • Eller 10 år med 34.600 kroner ekstra og et engangsbeløb på 295.700

Inden man farer ud og kigger på dyre biler, skal man dog bemærke, at alt dette er før skat.

Reglerne træder i kraft 1. juli 2018. 

Aftale løser samspilsproblemet

Aftalen skal blandt andet også løse det såkaldte samspilsproblem - at der for nogle indkomstgrupper kan være ringe gevinst ved at spare op til pensionen, fordi det så til gengæld bliver modregnet i folkepensionen. 

Konkret betyder aftalen nemlig også, at det fremover bliver muligt at betale op til 50.000 kroner årligt efter skat ind på en pensionsopsparing, som ikke bliver modregnet i offentlige pensionsydelser. Det kan danskerne gøre fra fem år før, de går på folkepension. 

- Jeg synes, at det er absurd og urimeligt, at det for nogle ikke kan betale sig at spare op til deres egen pension på grund af samspillet mellem skatte- og pensionssystemet, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll. 

- Det kan oven i købet have den ærgerlige konsekvens, at nogle vælger at trække sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi tager fat på at løse dette problem. Vi tager de første skridt i dag. De næste tager vi, når vi til efteråret skal drøfte skattelettelser. 

Obligatorisk opsparing er stadig til forhandling

Der bliver også afsat en pulje på 2,4 milliarder til at lette skatten på pensionsindbetalinger, så det bedre kan betale sig at spare op til sin pension gennem hele arbejdslivet. 

Og til efteråret vil regeringen og Dansk Folkeparti desuden drøfte mulighederne for at indføre en obligatorisk pensionsopsparing for folk, der sparer meget lidt eller ingenting op til pension.  

Der er dog ikke kun lempelser og skattefri udbetalinger i den nye aftale. Der er også stramninger, der særligt rammer flygtninge og indvandrere. 

En fjer i hatten til DF

Det bliver sværere at opnå fuld ret til folkepension, førtidspension og supplerende pensionsydelse, også kendt som ældrechecken. For at gøre sig fortjent til det, skal man fremover opfylde et bopælskrav:

Man skal have boet ni tiendedele (9/10) af sit liv fra det 15. år til folke- eller førtidspensionsalderen i det danske rige, altså Danmark, Grønland eller Færøerne, for at have ret til de fulde ydelser. 

Det er særligt Dansk Folkeparti, der har presset på for at få dette igennem. 

- Vi har igen lykkedes med at få nogle optjeningsprincipper ind i forhold til flygtninge og indvandrere - blandt andet på førtidspensionen. Vi glæder os meget til, at vi kan komme ud og fortælle, hvordan det hele ender, lød det inden forhandlingerne fra Dansk Folkepartis René Christensen.