Politik

Hug til forslag om nyt skilsmissesystem: - Så vil jeg hellere beholde det gamle

Nyt system skal efter planen sende svære skilsmissesager hurtigere gennem systemet.

Regeringens forslag om et nyt skilsmissesystem får en blandet modtagelse, før det overhovedet er blevet fremlagt af børne- og socialminister Mai Mercado (K). 

- Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle sige det, men hvis jeg skal vælge mellem regeringens forslag og det eksisterende system, så vælger jeg det eksisterende. Og det er jeg virkelig ikke meget for at gøre, lyder det for eksempel fra Tanja Graabæk, der er jurist og direktør for organisationen Hvert 3. barn, der hjælper ved børnesager i statsforvaltningen. 

Hun har svært ved at se, hvordan det nye system skal gøre håndtering af skilsmissesager enklere og mere overskuelige for de ramte familier. 

Børns Vilkår er positive

Omvendt har Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår, store forhåbninger til det foreslåede system. 

- Vi er håbefulde omkring, at den foreslåede screening og den nye myndighed, der skal forestå den, får en styrke og en kompetence, så det bliver muligt at forebygge, siger han. 

- Det vigtigste er, at man meget tidligt opsporer de familier, hvor der kan være problemer, og får sat ind tidligt, så barnet ikke i årevis skal leve i det felt af spænding, der er mellem forældre, der er røget i totterne på hinanden. 

Særligt fokus på børnene

Børne- og socialminister Mai Mercado fremlægger udspillet tirsdag formiddag. 

Regeringen vil skabe et nyt system, der giver familier én indgang til det offentlige system, hvor problemerne kan behandles samlet, og hvor der samtidig tages bedre hånd om barnet.

En skilsmisse er aldrig nem, og vi skylder børnene, at vores system ikke er med til at gøre det sværere

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) 

Målet er at undgå, at sagerne trækker i langdrag, og at familien bliver kastet rundt mellem forskellige myndigheder, lyder begrundelsen fra ministeriet.

- I dag har vi et system, der ikke altid er med til at løse konflikterne og nogle gange endda spænder ben. Det skal vi lave om. Vi skal have et enkelt, sammenhængende system, hvor forældrene på en gennemskuelig måde får den hjælp, der er brug for, og hvor der er særligt fokus på børnene. En skilsmisse er aldrig nem, og vi skylder børnene, at vores system ikke gør det sværere, siger børne- og socialminister Mai Mercado.

Svært ved at se forskel

Konkret består systemet af to dele: Familieretshuset, der erstatter Statsforvaltningen, og Familieretten, som ligger i byretterne. Dertil kommer en børneenhed, der skal være børnenes kontakt til systemet. Der skal blandt andet være børnesagkyndige psykologer eller rådgivere, som tager hånd om børnene.

Sagerne skal screenes - i grøn, gul og rød - efter, hvor højt konfliktniveauet er. De tungeste af sagerne bliver afgjort af en dommer i Familieretten, som skal høre under byretterne, så sagerne ikke varer for evigt.

Tanja Graabæk fra Hvert 3. barn har svært ved at se forskellen.

- Det, der bliver anderledes for borgerne, er, at sager, hvor der er konflikt, ender ovre ved domstolene i stedet for at blive i det administrative system. Men jeg har groft sagt svært ved at se den store forskel, siger hun.

Man kalder det bare noget nyt

Juristen frygter, at ministerens udspil forsimpler komplicerede sager. For ingen skilsmissesag holder det samme konfliktniveau hele barnets liv.

Hun frygter også, at der bliver trafikprop i byretterne, så sagerne slet ikke kommer hurtigere igennem systemet, som det er hensigten.

Spørger du mig, har regeringens forslag lige gjort skilsmissefamiliernes virkelighed markant mere besværlig

Tanja Graabæk, jurist, Hvert 3. barn

Og risikoen for, at nogle mennesker kan "myndighedsshoppe" og spille myndighederne ud mod hinanden, er der stadig i det nye forslag.

- Groft set kører du den tilgang til sagerne, som vi allerede har i dag. Du kalder bare Statsforvaltningen for Familieretshuset. I praksis vil det være det samme for borgerne, bortset fra den her ekstra ting med, at en uenighed om samvær kan ende ved domstolene. Spørger du mig, har regeringens forslag lige gjort skilsmissefamiliernes virkelighed markant mere besværlig, siger Tanja Graabæk.

Domstolene skal blive børnevenlige

Hvis det ender så galt, så er det en forfejlet reform, lyder det fra Rasmus Kjeldahl fra Børns Vilkår. 

- Men det er slet ikke det, vi læser i det her, siger han.

- Om det bliver en succes, afhænger af, om den nye familiemyndighed får de tværgående kompetencer, der er brug for. Det vil sige - ikke bare jurister og børnesagkyndige. Det kan også være misbrugskonsulenter og andre, for de her familier har ofte meget komplekse problemstillinger. Og så afhænger det selvfølgelig også af, om domstolene bliver børne- og familievenlige, lyder det fra Rasmus Kjeldahl.