Politik

Vedtaget: Nu skal hjemløse 14 dage i fængsel for at tigge

En hastelov blev i 11. time inden sommerferien vedtaget af et flertal i Folketinget efter ugers debat om udenlandske hjemløse.

Debatten blev undervejs så ophedet, at Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, måtte skride ind og irettesætte en taler. Men efter en lang debat har et flertal i Folketinget stemt for og dermed vedtaget lovforslaget om at skærpe straffen for såkaldt "utryghedsskabende tiggeri". 

78 stemte for lovforslaget, mens 23 stemte imod. 

Tiggere risikerer fremover 14 dages ubetinget fængsel, hvis de tigger på gågader, stationer eller i offentlig transport. Tidligere lød straffen på en uges betinget fængsel, hvis man tidligere var blevet advaret af politiet. 

Debat udløste hastelov

Hasteloven blev støttet af regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Derimod stemte Enhedslisten, SF, Alternativet og De Radikale indigneret imod.

- I mine øjne er det hjerteløst, lød det for eksempel fra Alternativets retsordfører, Pernille Schnoor.

Lovforslaget blev fremsat første gang den 2. juni efter den seneste tids tiltagende debat om udenlandske hjemløse i gadebilledet. Blandt andet historien om, at menighedsrådet ved Trinitatis Kirken i København har fundet det nødvendigt at tilbyde kirkens ansatte hepatitis-vaccination, fordi de dagligt skal fjerne ekskrementer og andre efterladenskaber efter udenlandske hjemløse, der bruger kirkens område som toilet.

Og historien om romalejre, der må ryddes af politiet. Mange af lejrenes beboere er blevet idømt en bøde på 1000 kroner, og nogle er blevet udvist.

Ordensbekendtgørelsen må være nok

Lovforslaget skal ramme udenlandske tiggere, især romaer fra Rumænien og andre østeuropæiske lande.

Men venstrefløjen kritiserede lovforslaget for, at ville ramme alle, der "stikker koppen eller hånden frem for at få en skilling til en kop kaffe," som Enhedslistens retsordfører Rune Lund udtrykte det.

- Der er ingen proportion i dette lovforslag. At man skal kunne blive straffet for at tigge på samme vis som ved visse former for vold. Vi synes, det er grotesk, sagde han og opfordrede til ligefrem at gøre det lovligt at tigge.

Jeg er ikke sådan en halalhippie, der siger, de bare må komme og stjæle vores barnevogn og sove i parkerne. Nej, det er et problem. Men kan vi ikke prøve at løse det i EU, hvor det er opstået?

Zenia Stampe, retsordfører for Radikale Venstre

SF's retsordfører, Lisbeth Bech Poulsen, mener, at der allerede er rigeligt med love og regler, der kan tages i brug ved problemer med romalejre, afpresning af danske hjemløse og utryghedsskabende tiggeri, som fremhæves som begrundelse i lovforslaget.

- Vi har allerede en ordensbekendtgørelse, hvis der er utryghedsskabende opførsel, hvis man slår lejre op og så videre. Den eksisterer stadigvæk, sagde hun i Landstingssalen.

Revset af formanden

Det var Radikale Venstres retsordfører, Zenia Stampe, der blev irettesat af Folketingets formand, da hun sagde, at "man skal eddermame være dum for at tale om romaer på samme måde som den ungarske premierminister Viktor Orban".

Han skal have sagt, at hvis man kommer kørende og ser et romabarn på vejen, skal man trykke på speederen. Og ifølge Zenia Stampe har for eksempel Venstres Marcus Knuth på det seneste brugt ord som "romaplagen".

- Det her er fuldstændig som i Folketingssalen. Det er de samme regler, der gælder her, lød det fra Pia Kjærsgaard med henvisning til, at folketingsmedlemmerne i dag undtagelsesvist er samlet i Landstingssalen, fordi den historiske folketingssal er under renovering.

- Det løser ikke problemet her og nu

Zenia Stampe besindende sig. 

- Jeg kan godt forstå, at folk er irriterede, vrede og frustrerede. Men det hjælper ikke at sende de udenlandske hjemløse i fængsel, for det er måske et bedre liv end det, de er kommet fra. Og det hjælper heller ikke at lave en lov, der sender danske hjemløse i fængsel. Jeg er ikke sådan en halalhippie, der siger, de bare må komme og stjæle vores barnevogn og sove i parkerne. Nej, det er et problem. Men kan vi ikke prøve at løse det i EU, hvor det er opstået, spurgte hun.

Venstres Jan E. Jørgensen replicerede:

- Jamen, hør nu her, at arbejde for det i EU løser jo ikke problemet nu i sommeren 2017, sagde han.

- Man får det til at lyde som om, det bliver kriminelt at være hjemløs. Det er det jo ikke. Og danske hjemløse skal heller ikke tigge i s-togene eller ligge op og ned ad hinanden på strøgene, understregede han.

Tiggeri - også kendt som 'betleri' - er forbudt i Danmark. Straffelovens paragraf 197 siger: "Den, der imod politiets advarsel gør sig skyldig i betleri, eller som tillader, at nogen under 18 år, der hører til hans husstand, betler, straffes med fængsel indtil 6 måneder. Under formildende omstændigheder kan straffen bortfalde".