BLOG: Skrinlæg planer om oliejagt på dansk landjord

BLOG: I direkte strid med Parisaftalen og FNs verdensmål vil regeringen i morgen give tilladelse til at forlænge den fossile æra på dansk grund.

Medmindre et flertal i folketingets energiudvalg siger nej. Derfor skal der herfra lyde en kraftig opfordring til alle partier om at anerkende vores ansvar for planetens fremtid og sige nej til olie- og gasjagt på Lolland- Falster.

Det hollandske selskab Nail Ressources Denmark har ansøgt om tilladelse til at undersøge undergrunden for fossile brændsler under Lolland-Falster. I morgen skal tilladelsen drøftes i Folketingets energiudvalg.

Medmindre et flertal modsætter sig, vil tilladelsen blive godkendt og den bydende nødvendige afvikling af fossil energi vil – efter indgåelsen af Nordsø-aftalen i marts og PSO-afskaffelsen lige inden jul – endnu engang ignoreres af et flertal af Folketingets partier.  Gang på gang fejler regeringen totalt i den bydende nødvendige oversættelse af de flotte ord om at begrænse klimaforandringerne til dansk politik.

Med tilladelsen til at efterforske fossile brændsler under Lolland-Falster giver vi det hollandske selskab ret til at forlænge tilladelsen i op til 30 år, hvis selskabet påviser olie- og gasforekomster.

Derfor vil jeg på det kraftigste opfordre alle partier i Folketinget til i morgen at sige nej til tilladelsen. Samtidig indkalder vi klimaministeren i samråd for at høre, hvordan han vurderer forholdet mellem at give tilladelse til efterforskning og udvinding af olie og gas i op til 30 år og regeringens mål om at omstille Danmark til et lavemissionssamfund baseret på 100 procent vedvarende energi i 2050. For de to ting hører slet og ret ikke sammen.

I stedet for gang på gang at udskyde den nødvendige omstilling bør ministeren fremlægge regeringens planer for afvikling af efterforskning og udvinding af olie og gas på land såvel som til havs.

Det er nødvendigt - særligt set i lyset af behovet for hurtig udfasning af brugen af fossile brændsler for at leve op til forpligtelserne i Parisaftalen og FNs verdensmål. Denne plan for udfasning er længe ventet.

For det kan ofte føles som om, at regeringen fuldstændigt ignorerer disse historisk ambitiøse aftaler og – som jeg ser det – klare retningslinjer for, hvordan vi nu fører politik.

Det er som om, regeringen har glemt, at den skriver følgende om Parisaftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til 2 og helst 1,5 grader i sit regeringsgrundlag: ”Danmark skal nationalt arbejde for at bidrage til indfrielse af denne ambitiøse målsætning”

Derfor foreslår Alternativet i dag også en lovændring af undergrundloven, så regeringen ikke bare kan udstede licenser til efterforskning uden som minimum at få tilladelsen til høring og drøftet i folketingssalen.

Langt størstedelen af klodens allerede kendte fossile energireserver skal forblive i undergrunden. At give tilladelse til at efterforske ny olie og gas er vanvittigt i den situation, vi står i nu, hvor klimaet går amok, og hvor hele verden med den historiske Parisaftale og FNs verdensmål er blevet enige om at gøre, hvad vi kan for at undgå fatale klimaforandringer.

At give tilladelse til fossil udvinding indtil år 2047 – kun tre år før vi ifølge regeringens egen politik skal være et fossilfrit samfund – forekommer fuldstændigt ulogisk. Så kære regering, I går den forkerte vej.