Politik

Hemmeligt notat: Sådan forbereder Socialdemokratiet medlemmer på kritiske spørgsmål

TV 2 er kommet i besiddelse af et internt dokument fra Socialdemokratiet. Partiet afviser, at forberedte svar kan være med til at give politikerlede.

- Afviser Socialdemokratiet ultimativt skattelettelser og forringelser af SU’en? Og hvorfor siger I nej, hver gang regeringen spiller ud med noget?

Sådan lyder flere spørgsmål i et hemmeligt baggrundsnotat, Socialdemokratiet har lavet til sine folketingsmedlemmer for blandt andet at forberede dem på kritiske spørgsmål om egen politik.

Se hele notatet her. Spørgsmål/svar-sektionen er på side 2.

Notatet er lavet, efter regeringen i sidste uge præsenterede sin 2025-plan, og TV 2 har efterfølgende fået fat i det.

I et såkaldt Q/A-afsnit er der opstillet tre konkrete spørgsmål, som de socialdemokratiske politikere kan blive stillet af pressen eller politiske modstandere. Og for at klæde dem bedre på har partiet også skrevet konkrete bud på svar.

Vi har testet Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht. I bunden af artiklen kan du selv vurdere, om hans svar ligner dem i notatet.

S: Et "inspirationskatalog" til medlemmerne

Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, siger til TV 2, at notatet blandt andet er lavet for at "inspirere" folketingsmedlemmerne.

Han afviser, at det er meningen, at medlemmerne skal svare ordret det samme som i notatet.

- Det er ikke sådan, at vi opfordrer folk til at bruge det, andet end at det jo er et godt materiale, som jeg tror, at folk er glade for at have med i tasken. Så beslutter man jo selv, om det skal bruges aktivt eller som baggrundsviden. Det her er et inspirationskatalog, siger Nicolai Wammen til TV 2.

Der er fra tid til anden snak om politikerlede, og nogle vil måske tænke, at det her er med til at gøre politik lidt kedeligt og indstuderet. Hvad tænker du om det?

- Jeg tror ikke, det giver politikerlede, at der bliver lavet et seriøst stykke arbejde, som giver nogle gode betragtninger i forhold til den plan, der er kommet fra regeringens side. Og det er helt op til det enkelte folketingsmedlem, hvordan man vil bruge det her materiale, og jeg har meget svært ved at se, hvad det store problem skulle være i det, siger Nicolai Wammen.

Langballe: Ledelsen er bekymret

Det er ikke noget nyt fænomen, at partier udarbejder notater til sine medlemmer, der kan forberede dem på kritiske spørgsmål, eller for at hjælpe dem med angreb på politiske modstandere.

I 2014 blev en 80 sider lang "angrebsmanual" fra Venstre lækket til TV 2. Manualen var opdelt i emner som ”Løftebrudsregeringen”, ”Regeringen har gjort det dyrere at være dansker”, ”De bedste angreb på Socialdemokraterne”, ”De bedste angreb på SF”, og instruerede Venstres folketingskandidater i, hvordan de skulle angribe politiske modstandere.

Til forskel fra Venstres i 2014 indeholder det langt kortere notat fra Socialdemokratiet dog ingen angrebsinstruktioner.

Ifølge TV 2s politiske redaktør, Anders Langballe, er notaterne et udtryk for, at partierne i høj grad forsøger at styre fra centralt hold, hvordan deres politikere agerer.

Han forklarer, at der de senere år har været en udvikling på Christiansborg, hvor partierne ansætter flere og flere kommunikationsfolk og politiske konsulenter. Og den udvikling vil ifølge Anders Langballe fortsætte, fordi partistøtten bliver øget

- Nogle af de penge bliver brugt til central styring af politikerne. Det er det her et billede på. Og det er klart, at når den slags slipper ud, viser det også, at man i det her tilfælde fra centralt hold i Socialdemokratiet er bekymret for, om de enkelte folketingsmedlemmer har forstået partiets linje, siger Anders Langballe.

Han mener, at svarene i notatet (se længere nede i artiklen) viser, at Socialdemokratiet meget gerne vil have debatten om regeringens 2025-plan til at handle om de topskattelettelser, regeringen har varslet, men som Socialdemokratiet selv er imod.

Det er spørgsmålet om SU et eksempel på, siger han.

- Her får politikerne besked på, at de straks skal dreje tankerne hen på, at alt hvad regeringen gør, skal henføres til topskattelettelser. Det er den politiske kant, som socialdemokraterne på snart sagt alle punkter forsøger at tegne op til regeringen, altså velfærd overfor skattelettelser. Og det får politikerne her en instruktion i, så budskabet ikke er til at misse for nogen som helst, siger Anders Langballe.

Forskelle og sammenfald: Vurder selv

Følger Socialdemokratiets folketingsmedlemmer svarerne fra notatet, når de bliver spurgt? Det har vi testet på partiets finansordfører, Benny Engelbrecht, ved at stille ham nøjagtig de samme spørgsmål, der er nævnt i notatet. Bedøm selv.

Første spørgsmål:

Afviser I ultimativt topskattelettelser? Også grænsen?

Svar i notatet:

Vi har endnu ikke set skyggen af, hvad det er for en skattereform, regeringen forestiller sig, så skulle vi ikke lige høre fra regeringen, hvad den vil.

For os er rækkefølgen det vigtige. Vi vil sikre, der er penge til velfærd, uddannelse, vækst og arbejdspladser. Hvis der så derudover er penge til rådighed, så må vi jo så drøfte, hvad de penge skal bruges til.

Vi mener, topskattelettelser for de få er den forkerte måde at bruge pengene på. Det har vi sagt før, og det vil jeg gerne gentage. Men vi er selvfølgelig parat til at forhandle. Det seneste år har vi flere gange sat os ved et forhandlingsbord, hvor vi har været meget uenige i udgangspunktet, men hvor resultatet er blevet godt. Nu må vi så se, om ikke også mandaternes lov gælder her.

Svar fra Benny Engelbrecht til TV 2:

- Ja, det er der ingen grund til at kaste sig ud i, og jeg synes også, at mandaternes logik i Folketinget er ret klare, hvad angår det spørgsmål. Det er ikke i toppen af skalaen, der er brug for at give lettelser.

- Vi mener ikke, at Danmark i den her situation har behov for at ændre på marginalskatterne. Det, vi har behov for, det er at styrke vores velfærdssamfund og at investere i vores erhvervsliv.

Andet spørgsmål

I siger nej, hver gang regeringen spiller ud med noget. Vil I slet ikke være med til noget som helst?

Svar i notatet:

Vi har fremlagt en vækstreform, der skal få det spirende opsving til at sætte sig fast. Og en opkvalificeringsreform, der skal sikre, at der også i fremtiden vil være job til danskerne og sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne.

Men i stedet for at indkalde til forhandlinger om vækst har regeringen insisteret på at fremlægge forslag, der hverken har opbakning i befolkningen eller i Folketinget.

Svar fra Benny Engelbrecht til TV 2:

- Der er masser af ting, vi gerne vil være med til at lave, hvis regeringen bare lytter en lille smule til, hvad der rent faktisk bliver sagt i Folketinget, er der masser af ting, man kan gennemføre. Vi har blandt andet efterlyst, at man kommer i gang med at lave vækstinitiativer og kommer i gang med at lave en opkvalificeringsreform, så det er der jo en åben dør til. Man kan bare begynde at fremsætte forslag, men det gør regeringen ikke.

- Når man har en regering, der er tonedøv og meget tydeligt fremsætter det ene forslag efter det andet, der ikke er et flertal for i Folketinget, så er det da klart, at de løber ind i et nej efter et nej.

Tredje spørgsmål

Kan du afvise, at I vil være med til at skære i SU’en?

Svar i notat:

Vi vil ikke være med til at skære i SU’en for at give topskattelettelser. Vi har for vane at vende regeringens dårlige ideer og skæve udspil til noget bedre, når først vi er kommet ind i forhandlingslokalet. Det tror jeg også, vi kan denne gang. Men første skridt er at komme med til forhandlingsbordet, og det gør man ikke ved ultimative krav.

Svar fra Benny Engelbrecht til TV 2:

- Jeg har godt noteret mig, at der er alle mulige forskellige ønsker i 2025-sammenhæng, men reelt set er det vært at se, hvad den store forkromede plan er i forhold til det her fra regeringens side. Når man dykker ned i deres måltal hænger det ikke sammen, og derfor synes jeg ikke, man skal gå ind og lave sådan en checkliste på hvert enkelt af deres forslag, når der ikke engang er en egentlig sammenhængende politik.

- Vi kan ikke se behovet for at gå ned ad den retning. Det, der er behov for, det er at lave andengenerationsreformer. Altså for eksempel en klog opkvalificeringsreform, og derfor har vi grundlæggende et helt andet perspektiv end det, regeringen har. Og vi forstår egentlig ikke rigtig deres behov for at piske studerende og ældre og folk på arbejdsmarkedet for at skaffe penge til at lave skattelettelser for.

Efter svarene fortalte vi Benny Engelbrecht, at TV 2 er i besiddelse af notatet, og at vi blandt andet spurgte for at undersøge eventuelle sammenfald i svar. 

Han svarede, at han ikke kender det pågældende notat, men at han finder det helt naturligt, at Socialdemokratiets folketingsmedlemmer har noget at støtte sig op ad.