Tidligere borgmester: Kommunerne kunne sagtens inddrive de milliarder, som Skat nu opgiver

Skat opgiver små gældsposter for milliarder, selv om både kommuner og den private inkassobranche står klar til at kradse pengene ind.

Det vækker blandede følelser, at Folketinget har besluttet, at Skat skal opgive at inddrage små tilgodehavender på under 1000 kroner hos borgerne.

Erik Lund, der er tidligere borgmester i Allerød og selv tidligere pantefoged, synes det er en tåbelig beslutning:

- Jeg var ved at falde ned af stolen, da jeg hørte det.  De smĂĄ restancer er netop de nemmeste at inddrive. Dem kan man i langt de fleste tilfælde bare indeholde i de pĂĄgældendes løn, siger han.

Det samme siger Dansk InkassoBrancheforening, der gerne ville pĂĄtage sig at inddrive pengene.

Den erfarne skatteadvokat Michael Bjørn Hansen, der selv tidligere har været chef i Skat, synes til gengæld det er en fornuftig beslutning.

 - Spørger man en advokat om at inddrive en gæld pĂĄ 1000 kroner, sĂĄ siger advokaten ”Glem det. Det kan ikke betale sig”. Det er den pragmatiske mĂĄde at tage det pĂĄ. SĂĄ kan man sige, om det politisk er rimeligt, at folk bare kan lade være med at betale og sĂĄ slippe. Men det er et politisk spørgsmĂĄl. Men ud fra det praktiske kan jeg godt forstĂĄ, at man slipper de der smĂĄbeløb, siger Michael Bjørn Hansen.

Kommunal gæld

I alt er det gæld for omkring seks milliarder kroner, som Skat nu vil eftergive. Hovedsageligt er der tale om smågæld som parkeringsbøder og biblioteksafgifter, penge som det typisk er kommunerne, der har til gode.

Derfor ærgrer det Erik Lund, at gælden bare bliver eftergivet, i stedet for at kommunerne selv fik lov til at inddrage den:

- Man skulle hellere sadle om og give kommunerne mulighed for selv at inddrive gælden. Det gjorde man med ejendomsskatterne for et par måneder siden og pengene er væltet ind. Hvis vi fik muligheden her, så ville i hvert fald fire-fem af de seks milliarder komme lynhurtigt ind. Det er meget, meget nemt, siger Erik Lund.

Private stĂĄr pĂĄ spring

Og hvis ikke kommunerne selv kunne, sĂĄ stĂĄr den private inkassobranche pĂĄ spring for at fĂĄ lov til at pĂĄtage sig opgaven.

- Det vækker specielt undren, at en væsentlig del af begrundelsen er, at det omkostningsmæssigt ikke er rentabelt. Den vurdering kan kun bunde i en generel uvidenhed i såvel Skatteministeriet og blandt skatteordførerne om mulighederne med udenretlig inddrivelse af de fordringer, siger Claus Spedtsberg, der er medlem af bestyrelsen i Dansk InkassoBrancheforening.

- Vi har længe forsøgt at gøre opmærksom på, at der i privat regi forefindes både ressourcer, systemer og en i øvrigt langt større erfaring med at inddrive de typer af fordringer, som nu bliver afskrevet. Alligevel vælger man så nu at afskrive et ganske betragteligt beløb, uden at man på noget tidspunkt har undersøgt hvilke alternativer, der reelt er, siger han.

Overblik: Her er Skats møgsager

 1. 2017

  1. Skat nedlægges og deles i syv

   Regeringen har besluttet at nedlægge Skat, som vi kender det. I stedet vil regeringen oprette syv selvstændige styrelser med hver sin del af de arbejdsopgaver, som Skat udfører i dag.

   De syv styrelser skal fordeles over hele landet med hver sin direktør, der refererer til ministeriet.

  2. Skat eftergiver milliarder

   Skat opgiver at inddrive gæld for omkring seks milliarder kroner, som der ikke er udsigt til at få ind. Det drejer sig om mindre gældsposter hos almindelige danskere, der ikke er over 1000 kroner. Det kan for eksempel være biblioteksbøder, parkeringsbøder eller lignende.

  3. Folketinget vil have undersøgelseskommission

   Et flertal i Folketinget beslutter at nedsætte en undersøgelseskommission, der skal undersøge de mange møgsager, der har plaget Skat i 10 ĂĄr.

   Den uafhængige undersøgelseskommission skal undersøge, om der er grundlag for at drage nogen til ansvar for svigt i Skat. Kommissionen skal samtidigt komme med bud pĂĄ, hvor tingene kan gøres anderledes i fremtiden.

  4. Danskerne skylder næsten 100 milliarder kroner

   En analyse fra PwC viste i april 2017, at danskerne samlet skylder Skat omkring 98 milliarder kroner. Et tal, der er vokset meget, siden september 2015, hvor den automatiserede inddrivelse af gæld via it-systemet EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem) blev stoppet.

    

   Det er dog langt fra al gæld, der kan inddrives, og Skat skelner mellem inddrivelig og ikke-indrivelig gæld.

    

   I analysen fra april konkluderes det, at det realistiske tilgodehavende har en værdi på omkring 20 milliarder kroner. Det er 13 milliarder kroner lavere end den seneste opgørelse, men ifølge Skatteministeriet er det forkert, når flere medier har skrevet, at Skat har opgivet at inddrive gæld for 80 milliarder kroner.

    

   Nedjusteringen af størrelsen på det realistiske tilgodehavende skyldes ifølge Skatteministeriet en mere finmasket regnskabsteknisk opgørelse og ikke, at Skat har opgivet at inddrive gæld.

 2. 2016

  1. Svag regnskabsforvaltning

   I september 2016 revser Statsrevisorerne Skat for ottende år i træk.

    

   Skats regnskabsforvaltning er fortsat så svag og utilstrækkelig, at der er risiko for tab for staten. Der er også risiko for, at opkrævningen af skat fra borgere og virksomheder er sket på et ukorrekt grundlag, skriver Statsrevisorerne.

 3. 2015

  1. Skrottet it-system

   Skat stopper i begyndelsen af september 2015 den automatiserede inddrivelse af gæld via it-systemet EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem).

    

   EFI har tilsyneladende både glemt at opkræve gæld og opkrævet forældet gæld. EFI rummer så mange fejl, at en rapport anbefaler helt at skrotte det milliarddyre system.

    

   EFI's kollaps har medført, at Skat inddriver danskernes gæld til det offentlige delvist manuelt, indtil man har fundet en anden løsning. Det har fået gælden til at eksplodere til 92 milliarder kroner.

    

   Skyldnere kan ikke længere få faste afdragsordninger. Sagsbehandlingstiden trækker ud langt over det rimelige.

    

   Desuden er det stort set umuligt at få tilsendt opgørelser over borgernes skattegæld. Det siger advokater, revisorer og gældsrådgivere ifølge Berlingske.

 4. 2015

  1. Svindel med udbytteskat

   Skat anmelder i slutningen af august 2015 skattesnyd for omkring 6,2 milliarder kroner til Bagmandspolitiet.

    

   Svindlen skal være sket i forbindelse med udbetaling af aktieudbytter. Siden har Skat flere gange opjusteret beløbet, som nu er oppe på 12,3 milliarder kroner.

  2. Skat ignorerer dansk skattely i Schweiz

   En opsigtsvækkende sag oprulles, da et internationalt konsortium af journalister afslører, at den multinationale bank HSBC i 2007 havde skjult 666 milliarder kroner for private kunder i deres schweiziske afdeling.

    

   Oplysningerne blev lækket tilbage i 2009, da en tidligere it-medarbejder i banken kopierede data og dokumenter og overdrog dem til myndighederne.

    

   Men selvom Skat var klar over, at listen med potentielle skattesyndere eksisterede, undlod man i seks ĂĄr at bede om at fĂĄ den udleveret. Det til trods for, at myndigheder i lande som Belgien, Frankrig, Storbritannien og Grækenland i samme periode inddrog restskat for et større milliardbeløb. 

    

   Ifølge Politiken havde 314 kunder med tilknytning til Danmark placeret 4,8 milliarder kroner i HSBC i ĂĄrene 2005-2007.

 5. 2014

  1. HĂĄrd kritik af Skat i Kasi-sag

   Seks medarbejdere i Skat bliver i 2013 genstand for en intern disciplinær undersøgelse i en sag om hĂĄndtering af en række private kontrolsager.  

    

   Sagen afsluttes i september året efter, og forhørslederen, tidligere højesteretsdommer Poul Sørensen, konkluderer, at der er sket flere tjenstlige forseelser, og at den ene af forseelserne angår en "forvaltningsmæssig ulovlig disposition".

    

   Blandt de krænkede er fotomodellen Camilla Vest og erhvervsmanden Jesper "Kasi" Nielsen, der blev hovedrig ved at distribuere Pandora-smykker i Tyskland. 

    

   Samlet set bliver der derfor tildelt fire disciplinære sanktioner; en advarsel, en irettesættelse og to sanktioner skærpes, idet to personer bliver overført til andet arbejde.

    

   I 2013 sendte Skat en personlig undskyldning til Jesper Nielsen, hvor man blandt andet kaldte behandlingen af ham for stærkt kritisabel, ulovlig og helt utilstedelig.

 6. 2013

  1. Mange fejlagtige ejendomsvurderinger

   Ifølge Rigsrevisionen stemte Skats vurdering af parcelhuse i tre ud af fire tilfælde i 2011 ikke overens med de priser, som husene blev handlet til.

    

   Rigsrevisionen kritiserer, at Skatteministeriet har været vidende om problemer med ejendomsvurderingerne siden 2007 uden at gribe ind.

    

   De fejlbehæftede ejendomsvurderinger ventes ifølge Politiken at løbe op i omkring ni milliarder kroner, når boligejere i 2019 skal kompenseres for at have betalt for meget i ejendomsskat.

 7. 2010

  1. Helle Thorning-Schmidts skattesag

   BT skriver i juni 2010, at den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) mand, Stephen Kinnock, ikke betaler skat i Danmark, men i Schweiz, hvor han arbejder.

    

   I september samme år konkluderer Skat efter at have undersøgt sagen, at Stephen Kinnock ikke er skattepligtig i Danmark.

    

   Syv dage før Folketingsvalget i 2011 offentliggør BT afgørelsen i Thorning-Kinnock-parrets skattesag. Det fĂĄr daværende skatteminister Thor Möger Pedersen (tidligere SF) til at bede om en redegørelse fra henholdsvis sin departementchef i Skat, Peter Loft, og direktør for Skat i København Erling Andersen.

    

   De to redegørelser tegner et modstridende billede af forløbet, og der opstår mistanke om, at Peter Loft og daværende skatteminister Troels Lund Poulsen (V) forsøgte at påvirke skattesagen.

 8. 2005

  1. Det nuværende Skat dannes ved en stor fusion mellem 273 kommunale skatteforvaltninger og otte Told & Skatteområder.

   Det skaber en samlet virksomhed med cirka 10.000 medarbejdere. Antallet af medarbejdere er siden faldet til omkring 6000.