Politik

BLOG: Flere skal være en del af fællesskabet

BLOG: Jeg kan åbenbart ikke sige det ofte nok: Det bedste, man kan gøre for folk, er at sikre, at de kan få et arbejde!

Derfor blev jeg en smule forarget, da jeg hørte P1 forleden morgen. Jeg hørte et indslag, der handlede om de udfordringer, som kontanthjælpsmodtagere, der kun har en 9. klasses afgangseksamen, kan støde på. Og her skulle man så tro, at den mest nærliggende bekymring var, at det lave uddannelsesniveau ville begrænse deres muligheder for at få et job. Men nej!

Ifølge stemmerne, der bragede ud af min radio, var den ”åbenlyse” bekymring, at nogle kontanthjælpsmodtagers læse- og skrivekundskaber kunne være så ringe, at der var stor risiko for, at de ville udfylde ansøgningsblanketten til kontanthjælpen forkert - og derved risikere at blive snydt for flere penge. Helt ærligt, hvad er meningen? Er det sådan, vi ser på folk? Som nogen, der skal fastholdes i passiv forsørgelse?

Selvfølgelig skal man ikke snydes for den kontanthjælp, man er berettiget til, og jeg har heller intet imod, at nogle kommuner arbejder for at gøre deres kommunikation mere forståelig - tværtimod. Det er der mange steder, der kunne trænge til. Men når det er sagt, sidder jeg stadig tilbage med en følelse af, at vi glemmer det vigtigste.

Vi skal have et langt større fokus på, hvordan vi får flere i arbejde – og ikke hvordan vi kan få flere ydelser uden et arbejde. Alle, der kan bidrage, skal bidrage. Og ja, jeg er klar over, at alle ikke kan alt, men alle kan noget! Derfor skal vi have flere til at gå fra offentlig forsørgelse til at være en aktiv del af arbejdsmarkedet.

Flere skal hver morgen kunne stå op til det fællesskab, som det danske arbejdsmarked er. Jeg mener, at man gør folk en bjørnetjeneste ved at holde dem på offentlig forsørgelse. De skal tilbage til fællesskabet frem for at sidde isoleret derhjemme og vente på den næste kommunale check dumper ind af brevsprækken.

Lad os da udnytte den gode situation, vi er i nu, hvor der er fremgang i dansk økonomi. Hvor beskæftigelsen stiger – i hele landet. Og hvor der er job at få. Det er nu, vi skal have de mennesker, som måske har haft lidt svært ved at komme ind eller få fodfæste på arbejdsmarkedet, til at blive en del af det arbejdende fællesskab.

Det var også derfor, at vi i sommeren 2015, da vi overtog regeringsansvaret, gjorde det til vores erklærede mål, at flere skulle kunne forsørge sig selv. Derfor er det også glædeligt, at antallet af danskere på kontanthjælp er faldet med 8.200 personer fra april 2016 – lige efter vi vedtog kontanthjælpsloftet - til januar 2017.

Det er en succeshistorie, når flere bliver en del af det arbejdende fællesskab. Det er det for den enkelte.  Det er det for de børn, der får et forbillede, der går på arbejde hver dag for at brødføde sin egen familie og bidrage til fællesskabet. Og det er det for samfundet. For når færre forsørges af fællesskabet, og når flere forsørger sig selv, så har vi råd til at bruge penge et andet sted – fx på en styrkelse af kernevelfærden.

Men vi er selvfølgelig ikke i mål endnu. Vi skal have endnu flere til at blive selvforsørgende og være en del af det fællesskab, som det danske arbejdsmarked er. For det bedste, man kan gøre for folk, er at sikre, at de har et arbejde! Det er godt for samfundet, men endnu bedre for den enkelte.