Politik

BLOG: Dyrene har fortjent deres eget politi

BLOG: Det har i mange år været et ønske hos mange, at vi i Danmark skal have et dyrepoliti.

Det handler om, at politiet skal have folk, der er specialiseret i at varetage sager om dyremishandling eller vanrøgt af dyr. Vi oplever i stigende grad sager om hvalpefabrikker, udmagrede ponyer med mider i pelsen og husdyrhold, hvor ejeren helt har opgivet at tage sig af de mange dyr. Ofte har de sørgelige billeder fundet vej til medierne.

Vi oplever også, at dyr hos mange mennesker er blevet omfattet af ”brug og smid væk”-tankegangen. Som led i en øjeblikkelig behovstilfredsstillelse anskaffer folk sig et kæledyr uden at overveje, at hundens, kattens, eller marsvinets levetid rækker langt ud over det behov, som mennesket lige skulle have stillet. 

Så bliver hunden dumpet et sted eller forsøgt kvalt. Katten, som måske pludselig har fået killinger, bliver sammen med afkommet forsøgt druknet eller på anden måde skaffet af vejen. Eller også får de lov til at sejle deres egen sø og blive udhungret eller kvalt i deres eget skarn. I nogle tilfælde skyldes det, at folk mister overblikket. Andre gange ligger der økonomiske motiver bag vanrøgten.

Fælles for sagerne er, at det ikke rækker, at politiet kun kan henvise til Dyrenes Beskyttelse eller Dyreværnet. Politiet skal selv kunne tage affære og skride ind over for dyremishandlerne. Navnlig i de tilfælde, hvor kyniske bagmænd mishandler dyr for at tjene penge, er det på sin plads, at politi og anklagemyndighed hurtigt kan sætte en stopper for mishandlerne. 

Det er mit håb, at arbejdet med at undersøge mulighederne for oprettelsen af et dyrepoliti fortsætter. Vi har ganske enkelt behov for, at politiet har mandskab med specialiseret viden på området, og at sagsbehandlingstiderne bliver langt kortere. Det kendetegnernemlig også et civiliseret samfund, at dyr bliver behandlet ordentligt. Dyrehold skal ikke været nogen gråzone, hvor lovløsheden og ligegyldigheden hersker. Det er ingen menneskeret at have med dyr at gøre. Dyrenes tarv må komme først.