Politik

Løkke sendte forgæves brev til Trump: - Træf den rigtige beslutning

Statsministeren opfordrede i et brev USA's præsident til at blive i klimaaftalen, som 195 lande indgik i Paris i 2015. Trump valgte ikke at lytte.

- Vi opfordrer kraftigt til, at du viser globalt lederskab - og træffer den rigtige beslutning.

Sådan skrev statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) torsdag sammen med fire andre nordiske statsministre i et brev til USA's præsident Donald Trump.

TV 2 er i besiddelse af brevet, som blev sendt på dagen, hvor USA besluttede at forlade den klimaaftale, som 195 lande indgik i 2015.

- I Paris i december 2015 forpligtede verdens ledere sig. For vores børn. For vores fremtidige generationer. For verden. Vi må reducere global opvarmning.

- Konsekvenserne er allerede synlige på dele af vores klode. Det er af afgørende betydning, at alle parter holder sig til Paris-aftalen, skrev blandt andet Lars Løkke Rasmussen.

Udover den danske statsminister er brevet til Donald Trump underskrevet af Finlands Juha Sipilä, Norges Erna Solberg, Sveriges Stefan Löfven og Islands Bjarni Benediktsson.

Lyttede ikke

USA er verdens næststørste udleder af CO2 og har de seneste år stået for omkring 15 procent af det globale udslip af skadelige klimagasser.

I 2015 var USA ét af de 195 lande, som med klimaaftalen i Paris forpligtede sig til i 2020 at reducere udslippet af klimagasser og arbejde for at begrænse den gennemsnitlige globale temperaturstigning til 1,5 grader.

Torsdag valgte Donald Trump så at trække USA ud af aftalen.

Uenig med Obama

Donald Trumps forgænger Barak Obama var ellers i 2015 med til at forhandle klimaaftalen på plads.

Han mente, at USA skulle gå forrest i kampen mod klimaforandringer og kaldte aftalen i Paris for stor og historisk.

- En stærk Paris-aftale for klimaet betyder en mere sikker verden for vores børn. Et godt eksempel på, hvad amerikansk lederskab kan gøre, skrev den daværende præsident på Twitter i december 2015.

De vigtigste punkter i klimaaftalen fra Paris

 1. FORMÅL

  At holde den globale temperaturstigning "et stykke under" to grader celsius i forhold til førindustrielt niveau - og gerne under 1,5 grader, hvis det er muligt.

 2. HVORDAN

  Verden stiler mod, at udledningen af drivhusgasser topper "så snart som muligt" med "hurtige reduktioner" derefter. I anden halvdel af dette århundrede skal der være balance mellem CO2-udslip fra aktiviteter som energiproduktion og landbrug og den mængde CO2, der kan opsuges af naturen eller ved såkaldt CCS (CO2-lagring i undergrunden).

 3. BYRDEFORDELING

  Ilande, som har forurenet atmosfæren længst, skal føre an i de absolutte CO2-nedskæringer. Ulande, der har brug for at afbrænde kul for at skaffe energi til deres voksende befolkninger, opfordres til "med tiden" at skære i forbruget. Rige lande opfordres til økonomisk at støtte ulandes CO2-reduktioner.

 4. FINANSIERING

  Industrilande skal sikre penge til at hjælpe ulande med omstilling til grøn energi og styrke deres forsvar mod klimaforandringer som tørke, oversvømmelser eller storme. Finansieringen skal øges løbende, og de rige lande skal rapportere hvert andet år om udbetalt eller påtænkt støtte.

 5. KLIMASKADER ("Loss & Damage")

  Lavtliggende østater og fattige lande er mest udsatte for klimaforårsaget stigning i havenes vandstand og andre virkninger af klimaforandringer. De får anerkendt nødvendigheden af at "hindre, mindske og håndtere tab". Men de udsatte lande har ikke fået ordet "erstatningsansvar" med i aftaleteksten.