Politik

Ordning genoptages: Efterlønnere må arbejde frivilligt 15 timer om ugen

Reglerne for frivilligt arbejde er for nidkære. Derfor forlænger Folketinget forsøgsordning.

Juristen på dagpenge, socialrådgiveren på efterløn og sosu'en på fleksydelse skal have bedre muligheder for at bruge deres evner til frivilligt arbejde uden at blive straffet økonomisk.

Tirsdag har Folketinget besluttet at forlænge en forsøgsordning, der betyder, at dagpenge- og efterlønsmodtagere igen fra 5. juni 2017 kan udføre frivilligt arbejde i op til 15 timer om ugen, inden der sker fradrag i ydelsen.

Efter de gældende regler var timegrænsen blot fire timer.

For nidkære regler

Ifølge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har reglerne været for nidkære, og derfor forlænges det toårige forsøg, der udløb i marts 2017.

- Det frivillige arbejde er vigtigt for sammenhængskraften i vores samfund. Derfor skal reglerne på området understøtte det frivillige arbejde. Men for dagpengemodtagere og særligt for efterlønsmodtagere har reglerne simpelthen været for nidkære, siger han.

- Indtil vi har en aftale på plads og finder en afklaring på, hvordan de permanente regler skal se ud, er det vigtigt, at vi ikke bremser det frivillige arbejde.

- Jeg er derfor glad for, at et bredt flertal i Folketinget har forlænget forsøget med mere lempelige regler.

Meget kan udføres ubegrænset

Langt det meste frivillige arbejde i Danmark har ikke karakter af almindeligt lønarbejde og kan derfor udføres ubegrænset og uden modregning i ydelsen.

Det gælder aktiviteter i hjemmeværn, aktiviteter i humanitære organisationer, besøgsven og spejderleder.

Det første forsøg om frivilligt arbejde løb fra 23. marts 2015 til 23. marts 2017.