DF vil have nye regler: Kun udlændinge der kan tale dansk skal have stemmeret

I dag kan udlændinge ikke stemme ved Folketingsvalget, men de har stemmeret ved kommunal- og regionsvalg. Men sådan mener DF ikke, at det skal være.

Hvis du ikke har bestået en dansk sprogtest, må du ikke stemme ved de kommende kommunal- og regionsvalg. Det mener Dansk Folkeparti. Med forslaget ønsker de at sikre, at udlændinge har bevist, at de kan forstå dansk, inden de stemmer ved kommunal- og regionsvalg.

- Når man deltager i den offentlige debat og ønsker at tage stilling til hvilke politikere og partier, man vil stemme på, så skal man også kunne være i stand til at forstå, hvad der foregår, og derfor skal man også bestå en danskprøve, siger Martin Henriksen, Dansk Folkepartis udlændingeordfører.

Ved det seneste kommunalvalg stemte 98.577 personer med udenlandsk statsborgerskab, og ved efterårets kommende kommunalvalg er 349.451 berettigede til at stemme. Udlændinge kan ikke stemme ved Folketingsvalget, men de har stemmeret ved kommunal- og regionsvalg. For borgere fra lande udenfor EU gælder det, hvis de har permanent opholdstilladelse og har boet i Danmark i tre år, mens EU-borgere allerede kan stemme fra den dag, de får fast bopæl i landet.

Alligevel mener Martin Henriksen, at det er muligt at få forslaget gennemført.

- Det er realistisk. Det er rigtig nok, at der er nogle forskellige konventioner, og der er også nogle krav, som siger, at EU-borgere skal kunne stemme fra dag et, mens der går nogle år hvis man kommer fra et tredjeverdensland. Det fastholder vi så, men vi vil indgå et kompromis med de øvrige partier, som skal accepterer, at udlændinge som minimum skal bestå en sprogprøve for at kunne stemme ved kommunalvalget, lyder det fra Martin Henriksen.

Lovforslag strider mod udlændinges rettigheder

Hos Radikale Venstre er de skeptisk overfor det nye lovforslag. Det er udlændinges ret at have mulighed for at stemme ved kommunal- og regionsvalg, mener partiets udlændingeordfører, Sofie Carsten Nielsen:

- Vi har jo forpligtelser overfor EU-borgere i Danmark, som kan stemme til kommunalvalg, og omvendt kan danskere, som bosætter sig i et andet land også stemme ved det lokale kommunalvalg. Det er en del af vores rettigheder, og dem kan Dansk Folkeparti ikke bare lave om på.

Hun pointerer også, at det er vigtigt, at udlændinge kan få lov til at stemme, når de har boet i landet og været en del af en kommune i flere år.

- Når man har boet i en kommune i en årrække er det en rettighed at kunne deltage i demokratiet og have de samme rettigheder som de øvrige borgere i kommunen, siger Sofie Carsten Nielsen.

Dansk prøve på for højt niveau

På Studieskolen i København bliver eleverne undervist i dansk. Her oplever de, at stemmeret er en vigtig del af integrationen.

- Selvom jeg ikke er dansker, så føler jeg mig som en rigtig del af samfundet, når jeg stemmer til kommunalvalget, fordi jeg får lov til at være med til at bestemme og derfor en del af samfundet, siger Flor Baca, som også stemte ved det seneste kommunalvalg.

Eleverne går til undervisning i Prøve i Dansk 3, som er den prøve, Dansk Folkeparti foreslår. I undervisningslokalet er de positivt stemt overfor idéen om, at udlændinge skal have et bevis på deres danskniveau for at kunne stemme. De mener dog ikke, at det skal være Prøve i Dansk 3.

- Jeg tror, at det er en god idé at man har et bevis, men ikke Prøve i dansk 3, for det er rigtig svært at forstå. Der er mange udlændinge som har Prøve i Dansk 2, og de har ikke noget problem med at tale dansk, siger Negin Hosseinpour, som oprindeligt er fra Iran.

Lovforslag hæmmer integrationen

På Samsø kritiserer borgmester, Marcel Meijer, også Dansk Folkepartis forslag for at hæmme integrationen. Han er hollandsk statsborger og en ud af 15 udlændinge, som blev valgt ind til kommunalbestyrelsen ved det seneste kommunalvalg.  Ifølge den nuværende lovgivning kan alle stemmeberettigede udlændinge nemlig stille op til kommunalvalg.

- Jeg mener absolut ikke, at det, at man forstår det danske samfund, er afhængigt af, om man består en dansk prøve. Selvfølgelig er dansk en vigtig del af at blive integreret, men man kan sagtens forstå, hvad der foregår i ens samfund og på ens arbejdsplads, uden man behøver at bestå en dansk prøve, siger Marcel Meijer.

Det handler i højere grad om at få flere udlændinge til at stemme ved det kommende kommunal- og regionsvalg, mener borgmesteren. 

- Jeg mener i princippet ikke, at man skal udelukke nogle, og rent praktisk er der ikke på nuværende tidspunkt et problem. For vi kan se, at dem som ikke stemmer, typisk er udlændinge, og jeg synes da, at man skal invitere dem til at være en del af samfundet og ikke udelukker dem.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører anerkender ikke, at deres lovforslag har negative konsekvenser for integrationen. 

- Hvis det var stemmeret, som gjorde, at folk blev rigtig godt integreret, så var der mange af de her mennesker, som blev integreret for mange år siden. Man kan ikke sige, at det at man får lov til at stemme, så falder man til i det danske samfund, siger Martin Henriksen.

Partiet præsenterer efter sommerferien beslutningsforslaget for Folketingets partier.