Politik

Kød, sodavand og fly skal være dyrere: Så meget kan Alternativets forslag koste din familie

Forslag fra Alternativet skal sikre en hurtig bæredygtig omstilling. Nye tal viser, at afgifterne særligt rammer familier uden for hovedstaden.

Alternativet vil gøre det dyrere at spise kød, ryge cigaretter, drikke sodavand og flyve. Men hvad kommer det konkret til at koste for en dansk familie?

Det har Finansministeriet nu regnet på, og for en typisk dansk familie skal der hostes op med i gennemsnit omkring 5000 kroner ekstra om året.

Her vil Alternativet skrue på afgifterne

Alternativet vil blandt andet:

- Genindføre sodavandsafgiften.

- Indføre en klimaafgift på oksekød.

- Sætte fradragsgrænsen for benzin- og dieselbiler op.

- Sætte skatten på tobak op.

- Sætte afgifterne på benzin og diesel op.

- Lave en klimafgift (passagerafgift) på flyrejser.

- Genindføre NOx-afgiften, så det bliver dyrere at udlede kvælstofoxider.

- Sænke momsen på frugt og grønt.

Kilde: Alternativet

Det var i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2017, at Alternativet foreslog at lægge afgifter på eksempelvis kød, sodavand og flyrejser.

Flere partier kritiserede forslagene for at gøre det dyrere at være dansker, og nu viser netop offentliggjorte svar fra Finansministeriet, hvor meget det cirka er.

Som det kan ses af tabellen, vil det årligt blive 3.140 kroner dyrere for en familie, hvor ingen er i arbejde, hvis der ses på de foreslåede afgiftsændringer, der rammer forbruget. For en familie, hvor mindst en er i arbejde, er beløbet 5.810 kroner.

Som det kan ses, er det registreringsafgift, tobak, sodavand, passager, oksekød og NOx, der er regnet på. Frugt og grønt er også med, men da Alternativet her vil sænke momsen, trækker den i modsat retning. Opgørelsen er lavet på baggrund af stikprøver og skøn fra Finansministeriet og er dermed ikke eksakt videnskab.

En hurtigere bæredygtig omstilling

Alternativet står fortsat ved de afgiftsændringer, partiet foreslog i forbindelse med finanslovsforhandlingerne sidste år.

- Forslagene er til for at lave en hurtigere bæredygtig omstilling, og det, regeringen har gang i, er alt for uambitiøst, siger Alternativets finansordfører, Josephine Fock.

Hun mener dog ikke, at beregningerne fra Finansministeriet er retvisende for, hvordan familiernes økonomi kommer til at se ud.

- Der er kun kigget på udgiftssiden. Vi foreslår også indtægter for de lavest lønnede, siger Josephine Fock og nævner, at Alternativet vil sænke skatten i bunden, fordoble den grønne check (særligt skattefradrag til personer med lav indkomst) samt afskaffe 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet.

Derudover fejler Finansministeriet ifølge Josephine Fock også ved ikke at indregne de såkaldte dynamiske effekter. Hun siger, at der i beregningerne ikke er taget højde for, at danskernes forbrug af eksempelvis kød, sodavand og cigaretter vil falde.

S: Familierne betaler nok

Hos Socialdemokratiet er finansordfører Benny Engelbrecht dog ikke i tvivl om, at Alternativets forslag samlet vil give minus for en typisk dansk familie.

Også selvom der kompenseres med eksempelvis lavere skat og en større grøn check.

- Når vi taler om den hårdtarbejdende familie, synes vi, de betaler nok. Udfordringen ved de her afgifter er, at der ikke er noget socialt hensyn. I modsætning til klassisk indkomstbeskatning, som er progressiv, har det her den negative effekt, at det skaber ulighed, siger Benny Engelbrecht til TV 2.

Familier i hovedstaden slipper billigst

Finansministeriet har også kigget på, hvordan afgifterne rammer familier i de forskellige regioner.

Det viser sig, at det er familier i Region Sjælland, der med en årlig afgiftsstigning på omkring 5.600 kroner rammes hårdest.

Derefter kommer Region Nordjylland, Sydjylland og Midtjylland, mens den gennemsnitlige familie i Region Hovedstaden slipper næsten 2000 kroner billigere om året. For familier i arbejde er det næsten 3000 kroner billigere i Region Hovedstaden sammenlignet med Region Sjælland.

Ifølge Finansministeriet er det især større effekt af ændringerne i registreringsafgiften og brændstofafgifter, der placerer Region Sjælland højere end eksempelvis Region Hovedstaden.

Alternativet har i forvejen ry for at være lidt af et storbyparti, bidrager den her fordeling ikke til det image?

- Det er vi også opmærksomme på, men det er også derfor, vi gerne vil gøre det billigere at køre uden for byerne og uden for myldretiden. Altså kompenserende tiltag, som kommer landet uden for byerne til gode, siger Josephine Fock og fortsætter:

- En bæredygtig omstilling koster, og vi skal sikre os, at det ikke rammer skævt, siger Josephine Fock.