Politik

Kristian Jensen erkender fejl hos Skat: Det gik for hurtigt

Kristian Jensen ville have grebet skatteinddrivelsen anderledes an, hvis han kunne gøre det om, siger han.

Finansminister Kristian Jensen (V) erkender, at det gik for hurtigt med at lade staten overtage inddrivelsen af skattegæld.

Det siger den tidligere skatteminister, efter at der tegner sig et flertal i Folketinget for at nedsætte en kommission til at granske skandalerne i skattevæsenet. 

Kristian Jensen var skatteminister i perioden 2004-2010. Direkte adspurgt om han selv har begået fejl, svarer han: 

- Hvis jeg kunne gøre ting om, ville jeg for eksempel have udskudt sammenlægningen af inddrivelsen, så den kunne være bedre forberedt. 

- Som led i kommunalreformen blev det besluttet at inddrivelsen skulle samles. Det skete på baggrund af, at der i 2003 kom en rigsrevisionsrapport, der sagde, at den daværende inddrivelse ikke var god nok. 

- Derfor fik man lavet en sammenlægning. Men set i bakspejlet var der ikke nok medarbejdere, der kom med over. I stedet for at få erfarne pantefogeder, skulle vi til at uddanne nye folk.

Omstridt it-system

Kristian Jensen var skatteminister, da udarbejdelsen af det nye inddrivelsessystem EFI blev sat i gang i 2005. Systemet virkede dog ikke og blev udsat flere gange. Samtidig voksede gælden til Skat markant, og i dag er den oppe på omkring 100 milliarder kroner.

Det omstridte It-system blev efter flere års forsinkelser først taget i brug under skatteminister Holger K. Nielsen (SF) i 2013, men blev to år senere lukket ned på grund af store fejl med gældsinddrivelsen.

Direkte adspurgt om han i sin tid som skatteminister har fået konkrete advarsler, han ikke har reageret på, svarer Kristian Jensen:

- Jeg kan ikke huske præcist, hvad der skete for 11 år siden i enhver sammenhæng. Og derfor er det godt, at der nu kommer en undersøgelseskommission, der kommer til at lægge frem, hvad der rent faktisk blev præsenteret for ministre, og hvilke beslutninger, der blev taget, siger Kristian Jensen, som også ser frem til at få undersøgt, hvilke roller hans efterfølgere har haft. 

Professor: Undersøgelse kan gøre ondt værre

Med udmeldingen fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om, at der bør nedsættes en undersøgelseskommission, tegner der sig et bredt flertal i Folketinget.

Men ifølge professor i statskundskab ved Aarhus Universitet Jørgen Grønnegård Christensen kan en undersøgelseskommission risikere at gøre ondt værre i Skat.

- En undersøgelseskommission vil få rigtig stor opmærksomhed fra politikere og embedsmænd. Dermed kan kommissionens arbejde stille sig i vejen for det oprydningsarbejde, der allerede er i gang i Skat, siger Jørgen Grønnegård Christensen.

Medarbejderne i Skat deler professorens bekymring for undersøgelseskommissionen.

- Vi står foran, at skatteministeren skal annoncere en ny organisation, som jo gerne skulle bringe os ud af dødvandet. Nu kan det være, at vi får et setback, siger Jørn Rise, der er formand for Dansk Told og Skatteforbund, til TV 2.

Til det siger Kristian Jensen:

- Jeg deler bekymringen for, om den store indsats, regeringen har gjort ved at afsætte syv milliarder kroner til at genoprette Skat, nu også får lov til at virke, eller om der vil være for meget fokus på de negative sider, siger Kristian Jensen.

Overblik: Her er Skats møgsager

 1. 2017

  1. Skat nedlægges og deles i syv

   Regeringen har besluttet at nedlægge Skat, som vi kender det. I stedet vil regeringen oprette syv selvstændige styrelser med hver sin del af de arbejdsopgaver, som Skat udfører i dag.

   De syv styrelser skal fordeles over hele landet med hver sin direktør, der refererer til ministeriet.

  2. Skat eftergiver milliarder

   Skat opgiver at inddrive gæld for omkring seks milliarder kroner, som der ikke er udsigt til at få ind. Det drejer sig om mindre gældsposter hos almindelige danskere, der ikke er over 1000 kroner. Det kan for eksempel være biblioteksbøder, parkeringsbøder eller lignende.

  3. Folketinget vil have undersøgelseskommission

   Et flertal i Folketinget beslutter at nedsætte en undersøgelseskommission, der skal undersøge de mange møgsager, der har plaget Skat i 10 år.

   Den uafhængige undersøgelseskommission skal undersøge, om der er grundlag for at drage nogen til ansvar for svigt i Skat. Kommissionen skal samtidigt komme med bud på, hvor tingene kan gøres anderledes i fremtiden.

  4. Danskerne skylder næsten 100 milliarder kroner

   En analyse fra PwC viste i april 2017, at danskerne samlet skylder Skat omkring 98 milliarder kroner. Et tal, der er vokset meget, siden september 2015, hvor den automatiserede inddrivelse af gæld via it-systemet EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem) blev stoppet.

    

   Det er dog langt fra al gæld, der kan inddrives, og Skat skelner mellem inddrivelig og ikke-indrivelig gæld.

    

   I analysen fra april konkluderes det, at det realistiske tilgodehavende har en værdi på omkring 20 milliarder kroner. Det er 13 milliarder kroner lavere end den seneste opgørelse, men ifølge Skatteministeriet er det forkert, når flere medier har skrevet, at Skat har opgivet at inddrive gæld for 80 milliarder kroner.

    

   Nedjusteringen af størrelsen på det realistiske tilgodehavende skyldes ifølge Skatteministeriet en mere finmasket regnskabsteknisk opgørelse og ikke, at Skat har opgivet at inddrive gæld.

 2. 2016

  1. Svag regnskabsforvaltning

   I september 2016 revser Statsrevisorerne Skat for ottende år i træk.

    

   Skats regnskabsforvaltning er fortsat så svag og utilstrækkelig, at der er risiko for tab for staten. Der er også risiko for, at opkrævningen af skat fra borgere og virksomheder er sket på et ukorrekt grundlag, skriver Statsrevisorerne.

 3. 2015

  1. Skrottet it-system

   Skat stopper i begyndelsen af september 2015 den automatiserede inddrivelse af gæld via it-systemet EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem).

    

   EFI har tilsyneladende både glemt at opkræve gæld og opkrævet forældet gæld. EFI rummer så mange fejl, at en rapport anbefaler helt at skrotte det milliarddyre system.

    

   EFI's kollaps har medført, at Skat inddriver danskernes gæld til det offentlige delvist manuelt, indtil man har fundet en anden løsning. Det har fået gælden til at eksplodere til 92 milliarder kroner.

    

   Skyldnere kan ikke længere få faste afdragsordninger. Sagsbehandlingstiden trækker ud langt over det rimelige.

    

   Desuden er det stort set umuligt at få tilsendt opgørelser over borgernes skattegæld. Det siger advokater, revisorer og gældsrådgivere ifølge Berlingske.

 4. 2015

  1. Svindel med udbytteskat

   Skat anmelder i slutningen af august 2015 skattesnyd for omkring 6,2 milliarder kroner til Bagmandspolitiet.

    

   Svindlen skal være sket i forbindelse med udbetaling af aktieudbytter. Siden har Skat flere gange opjusteret beløbet, som nu er oppe på 12,3 milliarder kroner.

  2. Skat ignorerer dansk skattely i Schweiz

   En opsigtsvækkende sag oprulles, da et internationalt konsortium af journalister afslører, at den multinationale bank HSBC i 2007 havde skjult 666 milliarder kroner for private kunder i deres schweiziske afdeling.

    

   Oplysningerne blev lækket tilbage i 2009, da en tidligere it-medarbejder i banken kopierede data og dokumenter og overdrog dem til myndighederne.

    

   Men selvom Skat var klar over, at listen med potentielle skattesyndere eksisterede, undlod man i seks år at bede om at få den udleveret. Det til trods for, at myndigheder i lande som Belgien, Frankrig, Storbritannien og Grækenland i samme periode inddrog restskat for et større milliardbeløb. 

    

   Ifølge Politiken havde 314 kunder med tilknytning til Danmark placeret 4,8 milliarder kroner i HSBC i årene 2005-2007.

 5. 2014

  1. Hård kritik af Skat i Kasi-sag

   Seks medarbejdere i Skat bliver i 2013 genstand for en intern disciplinær undersøgelse i en sag om håndtering af en række private kontrolsager.  

    

   Sagen afsluttes i september året efter, og forhørslederen, tidligere højesteretsdommer Poul Sørensen, konkluderer, at der er sket flere tjenstlige forseelser, og at den ene af forseelserne angår en "forvaltningsmæssig ulovlig disposition".

    

   Blandt de krænkede er fotomodellen Camilla Vest og erhvervsmanden Jesper "Kasi" Nielsen, der blev hovedrig ved at distribuere Pandora-smykker i Tyskland. 

    

   Samlet set bliver der derfor tildelt fire disciplinære sanktioner; en advarsel, en irettesættelse og to sanktioner skærpes, idet to personer bliver overført til andet arbejde.

    

   I 2013 sendte Skat en personlig undskyldning til Jesper Nielsen, hvor man blandt andet kaldte behandlingen af ham for stærkt kritisabel, ulovlig og helt utilstedelig.

 6. 2013

  1. Mange fejlagtige ejendomsvurderinger

   Ifølge Rigsrevisionen stemte Skats vurdering af parcelhuse i tre ud af fire tilfælde i 2011 ikke overens med de priser, som husene blev handlet til.

    

   Rigsrevisionen kritiserer, at Skatteministeriet har været vidende om problemer med ejendomsvurderingerne siden 2007 uden at gribe ind.

    

   De fejlbehæftede ejendomsvurderinger ventes ifølge Politiken at løbe op i omkring ni milliarder kroner, når boligejere i 2019 skal kompenseres for at have betalt for meget i ejendomsskat.

 7. 2010

  1. Helle Thorning-Schmidts skattesag

   BT skriver i juni 2010, at den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) mand, Stephen Kinnock, ikke betaler skat i Danmark, men i Schweiz, hvor han arbejder.

    

   I september samme år konkluderer Skat efter at have undersøgt sagen, at Stephen Kinnock ikke er skattepligtig i Danmark.

    

   Syv dage før Folketingsvalget i 2011 offentliggør BT afgørelsen i Thorning-Kinnock-parrets skattesag. Det får daværende skatteminister Thor Möger Pedersen (tidligere SF) til at bede om en redegørelse fra henholdsvis sin departementchef i Skat, Peter Loft, og direktør for Skat i København Erling Andersen.

    

   De to redegørelser tegner et modstridende billede af forløbet, og der opstår mistanke om, at Peter Loft og daværende skatteminister Troels Lund Poulsen (V) forsøgte at påvirke skattesagen.

 8. 2005

  1. Det nuværende Skat dannes ved en stor fusion mellem 273 kommunale skatteforvaltninger og otte Told & Skatteområder.

   Det skaber en samlet virksomhed med cirka 10.000 medarbejdere. Antallet af medarbejdere er siden faldet til omkring 6000.