FAKTA: Sådan kan undersøgelseskommission undersøge Skat

S og DF vil have undersøgelseskommission til at kulegrave krisen i Skat. Forstå, hvad en kommission indebærer.

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti opfordrer mandag regeringen til at nedsætte en undersøgelseskommission.

Kommissionen skal til bunds i krisen i Skat, lyder det. Alternativet er enig, og der tegner sig et flertal.

Politikerne vil blandt andet have undersøgt inddrivelsessystemet, EFI, og grundlaget for de seneste mange års effektiviseringer af Skat.

Hovedpunkterne

Læs om, hvad en undersøgelseskommission indebærer:

* Folketinget kan vedtage, at der skal nedsættes en undersøgelseskommission, som skal gennemføre en nærmere undersøgelse af forhold af almenvigtig betydning.

* Justitsministeren udpeger en eller flere personer, der skal være medlemmer af kommissionen. Medlemmerne skal være uafhængige af de myndigheder og personer, som undersøges.

* Undersøgelseskommissionen kan komme med forslag til ændringer af love og praksis og foretage retlige vurderinger af, om der er grundlag for, at nogen skal drages til ansvar. Kommissionen kan dog ikke vurdere spørgsmålet om ministres ansvar.

* Kommissionen kan indkalde personer til at afgive forklaringer, og personer har pligt til at udlevere materiale til undersøgelseskommissionen.

* En undersøgelseskommission kan arbejde i flere år, inden den er færdig. Skræmmebilledet er Farumkommissionen, der i 2012 blev færdig efter ti års arbejde til en samlet pris af 60 millioner kroner.

Kilder: Lov om undersøgelseskommissioner og Danske Advokaters vejledning til advokatundersøgelser.