Politik

Flygtningenævn blåstempler hjemsendelse af somaliere

Danmark er begyndt at hjemsende somaliere, og nu godkender Flygtningenævnet den nye praksis i to sager.

Flygtningenævnet har stadfæstet to sager om udvisning til Somalia. Det fremgår af Flygtningenævnets hjemmeside.

Det drejer sig om en enlig mand og en familie med små børn, som fik opholdstilladelse i Danmark i 2012.

Tilladelserne blev i december 2016 og februar 2017 inddraget, og denne beslutning blev anket til Flygtningenævnet.

Nævnet siger nu god for den beslutning, som Udlændingestyrelsen traf.

- De kan blive ramt af en bombe

De generelle forhold i Somalias hovedstad, Mogadishu, er forbedret, vurderer nævnet.

Udsendelse dertil vil heller ikke udgøre en krænkelse af menneskerettighedskonventionen, hedder det i afgørelsen fra nævnet.

Asylchef i Dansk Flygtningehjælp Eva Singer er skuffet over afgørelsen.

- Vi er først og fremmest uenige i vurderingen af, at sikkerhedssituationen i Mogadishu er så meget forbedret, at der kan ske en returnering.

- Situationen er utrolig vanskelig. Civile kan aldrig vide sig sikre. De kan blive ramt af en bombe, når de går på et marked og handler, også selv om bomben ikke er rettet mod dem selv. Der er en utrolig stor risiko, hvis man er det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, siger hun.

Afgørelsen kan ankes

Asylchefen er bekymret for, at afgørelsen fra Flygtningenævnet i de to sager kommer til at danne skole.

- Det er helt tydeligt, at nævnet hermed har lagt en form for praksis, som Udlændingestyrelsen vil følge. Når det er sagt, er der også mange individuelle forhold, som gør, at nogle familier ikke vil få deres opholdstilladelse inddraget, siger hun.

Afgørelsen om hjemsendelse kan i sidste instans ankes til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Enehandlere 800 somalieres sag

Udlændingestyrelsen genbehandler i øjeblikket 800 herboende somalieres opholdsgrundlag. 

Myndigheden har ifølge Politiken foreløbig inddraget tilladelserne for 74 personer.

Aftalen mellem Danmark og Somalia om hjemsendelse blev indgået med den tidligere regering i Somalia i maj 2016. Her var en somalisk delegation i København.

12 somaliere om året

I april skrev Politiken, at aftalen handler om kun at sende 12 somaliere hjem om året. Omtalen af aftalen har vakt vrede hos udlændingeminister- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Hun siger nu, at hun vil fremover nægte at besvare spørgsmål om visse fortrolige emner over for Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg. Det skyldes, at nogle af medlemmerne ifølge ministeren har lækket oplysninger til pressen om hjemsendelsesaftaler med andre lande.

Spørgsmål om hjemsendelsesaftaler skal i stedet stilles til Det Udenrigspolitiske Nævn, som ministeren har større tillid til.