Politik

BLOG: Regeringen tager helt fejl – EU’s ydre grænse er ikke god nok

BLOG: Det regeringsbærende parti Venstre mener, at kontrollen med EU’s ydre grænser er ”rigtig god”. Det er dybt bekymrende, og det er en opfattelse af virkeligheden, som Socialdemokratiet bestemt ikke deler.

Læsere af Jyllands-Posten (10.05) har givetvis været nødt til at læse udtalelserne fra Venstre-ordføreren Jan E. Jørgensen en ekstra gang. Til avisen siger han: ”Den kontrol, der er i dag ved [EU’s] ydre grænser, er rigtig god.” Virkelig, Jan E. Jørgensen? Så bliver det vist ikke mere virkelighedsfjernt. Regeringen må for alvor have lukket øjnene for de migranter og flygtninge, som fortsat kommer til Europa, og som der bestemt ikke er styr på.

Folk søger stadig mod Europa

Sandheden er, at presset på EU’s ydre grænser fortsat er enormt, og at folk ankommer i stort antal til Europa. Ifølge FN har 43.000 mennesker i 2017 sat livet på spil for at nå ind i Europa i både over Middelhavet.

Det er dybt bekymrende og helt uforståeligt, at en af regeringspartiernes repræsentanter lader offentligheden forstå, at situationen er under kontrol. Det er særligt alvorligt, at det store regeringsparti kommer med denne udmelding på et tidspunkt, hvor Danmark og EU-Kommissionen diskuterer, hvorvidt der fortsat kan være midlertidig grænsekontrol i Danmark. Her siger det sig selv, at det svækker Danmarks forhandlingsposition, når der på regeringens vegne bliver sagt, at der er helt styr på de ydre grænser.

Socialdemokratiet vil stærkt opfordre regeringen til med næb og klør at kæmpe for, at den midlertidige grænsekontrol kan fortsætte, så længe der er brug for den. Jeg håber derfor, at regeringen straks vil komme på bedre tanker, sådan at et bredt flertal i det danske folketing kan stå sammen om at sikre Danmark den bedst mulige position i forhold til EU. Sådan står vi stærkest i kampen for at styrke EU's ydre grænser, og sådan får Danmark de bedste kort på hånden for at sikre, at vi kan bevare den midlertidige grænsekontrol, så længe der er brug for det.