Politik

FAKTA: Bandepakke vil gøre livet surt for rockere og bander

Personer dømt efter bandebestemmelsen skal kun kunne prøveløslades, hvis de deltager i et exit-program.

VLAK-regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet præsenterede 24. marts bandepakken "Bander bag tremmer", der skal styrke indsatsen mod rockere og bander.

Tirsdag skal Folketinget førstebehandle nogle af de dele af pakken, der kræver lovændringer:

  • Straffelovens bandebestemmelse udvides til også at omfatte kriminalitet, der kan fremkalde en konflikt, og grove våbenlovsovertrædelser.
  • Op til 50 procent længere straf for brug af skydevåben eller eksplosivstoffer på offentligt tilgængeligt sted.
  • En tredjedel længere straf for grov afpresning som beskyttelsespenge.
  • Personer dømt efter bandebestemmelsen skal kun kunne prøveløslades, hvis de deltager i et exit-program.
  • Ledende rockere og bandemedlemmer skal underlægges brev-, telefon- og besøgskontrol i videst muligt omfang. Under verserende konflikter må de ikke få besøg af personer tilknyttet samme gruppering.
  • Forsøgsordning med gps-fodlænke under prøveløsladelse og udgang.
  • Politiet skal lettere kunne udstede forbud mod ophold i bestemte ejendomme som rockerborge. Straffen for overtrædelse af et forbud fordobles.
  • Kommunen skal kunne nedlægge forbud mod, at en ejendom anvendes som rockerborg eller lignende, hvis det fører til væsentlige ulemper og utryghed for de omkringboende.

Kilder: Justitsministeriet.