Politik

BLOG: Danmark som slaraffenland for indbrudstyve

BLOG: Der er en kedelig tendens til, at vi bagatelliserer indbrudstyverier her i landet.

Ofte læser vi, at det stort set er husejernes egen skyld, hvis de bliver ofre for indbrud, for det skyldes enten, at de har haft billeder på Facebook eller på nettet hos en ejendomsmægler, hvor man kan se deres indbo, at de glemmer at få huset til at se beboet ud, når de tager på ferie, eller også at de er for dårlige til at sikre vinduer og døre. 

Det sker sjældnere, at kritikken rettes mod indbrudstyvene, som krænker privatlivets fred, begår hærværk og endevender helt almindelige borgeres private ejendele på deres jagt efter let omsættelige genstande.

Nogle gange virker det næsten som om, det er borgernes skyld, at de bliver udsat for indbrud.

Men i dagens udgave af Jyllands-Posten bliver det afsløret, at Danmark er et af de bedste lande at begå indbrud i, fordi opklaringsprocenten er så lav, at en række kommuner i perioden mellem 2012-2016 har haft under fem sigtelser pr. 1000 anmeldelser, mens opklaringsprocenten i et land som Tyskland ligger på 15 procent. Det må siges at være noget af et spring.

I Hørsholm Kommune, som hører til en af de mest indbrudsplagede, har en gruppe borgere i Rungsted Kyst taget sagen i egen hånd og indført nabohjælp, alarmer og vagter, og det er en tendens, som vil brede sig.

Det store skræmmebillede er imidlertid, at vi får ”gated communities”, lukkede beboelsesområder, som man kender det fra lande som USA, Brasilien og Sydafrika. Er det virkelig det, vi ønsker?

Det kan ganske enkelt ikke være rigtigt, at sikkerhed og tryghed kun bliver et gode for de borgere, som har råd til det, mens andre må leve med indbrud og anden kriminalitet i deres nære omgivelser. Der skal en holdningsændring til. Indbrud er ingen bagatel.

Det er en alvorlig krænkelse af privatlivet. Det er noget, som skal tages langt alvorligere – og her tænker jeg ikke kun konkret på politiet prioritering, men også på samfundets syn på indbrud, hvilket naturligvis ikke betyder, at politiet ikke skal have flere ressourcer.

Det er meget kedeligt, at der blandt kriminelle i udlandet breder sig en opfattelse af, at Danmark er det bedste land at begå indbrud i, fordi opklaringsprocenten er så lav, og fordi risikoen for straf dermed også er forsvindende lille.

Vi kunne passende starte med at konkludere, at det altså ikke er folks egen skyld, at de får endevendt deres hjem af indbrudstyve og så tage den derfra.