Politik

Politikere kritiserer overbelagte institutioner: "De pladser skal findes"

Enhedslisten vil forbyde børn i fængsler, mens Venstre vil sikre sig, at regionerne hurtigt får åbnet flere pladser. SF vil have ministrene på banen.

Børn skal ikke sidde i fængsler.

Det er de politiske partier mere eller mindre enige om. Men nu vil Enhedslisten have indført et fuldstændigt forbud mod, at børn og unge under 18 år anbringes på kriminalforsorgens institutioner.

- At placere børn i fængsler beregnet til voksne er modbydeligt. Det er ikke bare i strid med internationale konventioner, men det er også direkte skadeligt for børn, siger Pernille Skipper, som er socialordfører for Enhedslisten.

En række andre partier slår også på tromme for ændringer.

Udmeldingen kommer efter, at TV 2 i går kunne afsløre, at de særligt sikrede institutioner for anbragte børn og unge under 18 år er overbelagte. I enkelte tilfælde har det ført til, at børn er blevet placeret i arresthuse, mens de venter.

- Det er efterhånden sket i alt for mange år, og det er ærligt talt ubegribeligt, når man kan undgå det i vores nabolande. Enhedslisten vil simpelthen forbyde det. Hvis kommunen eller politiet ikke kan finde en plads på en institution, må de jo finde på noget andet, lyder det fra Pernille Skipper.

Venstre: Det skal gå hurtigt

Fra 1. januar har kommunerne og regionerne nedlagt 18 sikrede pladser, så der i dag kun er 105 pladser mod de 123 pladser, der var sidste år. Og det har ført til en overbelægning på de sikrede institutioner i årets første måneder, viser en aktindsigt, som TV 2 har fået.

Danske Regioner siger til TV 2, at man efter afsløringerne vil have åbnet flere pladser. Og det kan ikke gå hurtigt nok, mener Carl Holst, som er Venstres socialordfører:

- Det er godt, at Danske Regioner har lavet den erkendelse, for børn skal ikke være i en arrest. Det er klart, at vi ikke skal have tomme pladser stående, men vi skal saftsuseme heller ikke have for få, så de her pladser skal findes hurtigt igen, siger han.

Carl Holst mener dog ikke, at det er nødvendigt med en ny lovgivning.

Hvem kan komme på en sikret institution?

Ifølge Serviceloven kan børn og unge kun blive anbragt på en sikret institution, hvis: 

  • Det er abolut påkrævet for at afværge, at barnet skader sig selv eller andre, og risikoen for skade ikke kan afværges på andre måder
  • Det er absolut påkrævet, at der iværksættes et længerevarende behandlingsforløb på en sikret afdeling
  • Opholdet træder i stedet for en varetægtsfængsling
  • Opholdet er led i en afsoning
  • Opholdet er led i en idømt foranstaltning
  • Der er tale om udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark

Kilde: Foxylex

SF kræver redegørelser fra ministre

Som reglerne er nu, skal unge under 18 år som udgangspunkt altid anbringes i varetægtssurrogat på en sikret institution for børn og unge, hvis de bliver dømt.

Kun hvis den unge er så vanskelig, at den sikrede institution ikke kan håndtere vedkommende, kan man placere den unge i en almindelig arrest.

De sikrede institutioner, som TV 2 har talt med, fortæller imidlertid, at enkelte unge i løbet af årets tre første måneder er blevet anbragt i en arrest på grund af pladsmangel. Hertil kommer, at børn, som har akut brug for en social plads, fordi de er til fare for sig selv eller deres omgivelser, også bliver afvist.

Ingen plads på sikrede institutioner: Børn må vente i voksenfængsel Video: Esther Margrethe Lynard

Det går ikke, siger Trine Torp, der er socialordfører for SF.

- Ministeren bør sikre, at de unge får socialpædagogisk behandling i stedet for at blive smidt bag tremmer, siger hun.

SF vil nu have børne- og socialministeren samt justitsministeren til at redegøre for, hvad de vil gøre for at afhjælpe presset på de sikrede institutioner, samt hvad de vil gøre for at sikre, at unge under 18 år ikke placeres i fængsler eller arresthuse.

Ifølge Fængselsforbundet sad der i gennemsnit 14 mindreårige i fængsler og arresthuse hver dag. Tallet er det højeste siden 2010, til trods for at ungdomskriminaliteten er historisk lav.