Politik

BLOG: Dansk Politi er voldsomt undernormeret – der er brug for flere varme hænder

BLOG: Vi skal ansætte flere politielever og flytte flere politifolk væk fra kontorerne og ud i klassisk politiarbejde.

Der har bredt sig en følelse i dele af befolkningen af, at politiet ikke altid kommer, når man ringer, men til gengæld ofte er til stede på motorvejen og andre steder, hvor der indkræves mange penge ind i fartbøder. Min egen opfattelse er, at stort set alle danske politibetjente har en indre idealist i maven, som påbyder ham eller hende at hjælpe så mange mennesker i nød, som overhovedet muligt.

Men betyder ovenstående så, at de danskere, der føler, at politiet kan være svære at få til at rykke ud til lidt mindre personfarlige forbrydelser, som indbrud, biltyverier og gadeuorden osv., tager fejl? Det tror jeg faktisk ikke de gør, men det handler ikke om, at den enkelte politibetjent ikke ønsker at gøre sit bedste, men det handler om, at politiets tid ikke altid prioriteres optimalt og at der ganske enkelt mangler varme hænder – også når det gælder politifolk.

Politiforbundet sætter fingeren på det ømme punkt i denne glimrende artikel, hvor de forsøger at regne sig frem til ca. hvor mange politibetjente, der reelt er til rådighed ude i marken, når vi danskere er i nød og må ringe om hjælp.

Blot 6.000 politibetjente lander Politiforbundet på i deres vurdering af, hvor mange politibetjente, der reelt er til rådighed, når det gælder klassisk politiarbejde. Det er mine øjne ikke optimalt og skyldes mange års underprioritering af politiet og dets ressourcer samt selvfølgelig den omsiggribende DJØF’ificering, der betyder, at stadig flere bureaukrater ansættes til at administrere stadig færre varme hænders arbejde i den offentlige sektor.

Samtidig er der et uddannelses- og ansættelsesefterslæb, som vi har forsøgt at kompensere for med mange nye elever på Politiskolen og ved at oprette en politi-kadetuddannelse, som skal gøre flere unge mennesker klar til at støtte et stadig grånende politikorps, der kan se frem til en del naturlige afgange i de kommende år.

Endelig har EU's og skiftende regeringers alt for slappe asyl- og indvandringspolitik efterladt os med et ret stort kriminalitetsproblem, som ikke mindst indvandrere fra Mellemøsten og Nordafrika, er alt for kraftigt overrepræsenteret i. Det betyder, at vi nu har alt for mange udenlandske kriminelle rendende rundt, som er her uden lovlig grund, men som enten gemmer sig for myndighederne eller ikke kan udvises pga. regeringens langsommelighed og mildhed over for oprindelseslandenes manglende vilje til at tage deres egne statsborgere tilbage.

I Dansk Folkeparti støtter vi og insisterer vi på at have grænsebevogtning, men den skal nødvendigvis være meget stærk og permanent, fordi regeringen stadigvæk nægter at tilbagesende asylansøgere ved den dansk-tyske grænse, selv om asylansøgerne åbenlyst ankommer fra et sikkert land. Hvis vi i stedet afviste alle asylansøgere ved grænsen til Tyskland, ville presset på grænsen naturligvis mindskes sådan, så politiet kunne sættes ind mere målrettet mod kriminelle, der forsøger at smugle både mennesker, våben, narko osv. over grænsen.

Vi har i Dansk Folkeparti stået ret alene med ønsket om at udvide politistyrken i al den tid, jeg kan huske. Heller ikke ved sidste politiforlig rykkede de andre partier sig nok ift. for alvor at få udvidet politikorpset – al den stund – at så mange politibetjente er på vej på pension, og de manglende varme hænder gør, at antallet af politibetjente til at udføre klassisk politiarbejde er faldende, eller i bedste fald stagnerede. Migrationskrisen, som længe har været en realitet, men som først gik op for de fleste i 2015, vil lægge et permanent pres på både vores grænser, velfærdssamfundets sammenhængskraft og naturligvis politiets allerede for få ressourcer.

Det er derfor hjerteblod for i Dansk Folkeparti at presse på for at få ansat flere politielever samtidig med, at vi får flyttet flere årsværk internt i politiet væk fra kontorarbejde og over i klassisk politiarbejde, hvilket det kun kan gå for langsomt med at gå gennemført.