Politik

OVERBLIK: Danmarks eksport til Kina er vokset støt

Danske virksomheder har fordoblet eksporten af varer til Kina siden 2010.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er i denne uge i Kina for at mødes med kinesiske toppolitikere, og med sig har han en delegation med repræsentanter fra danske erhvervsorganisationer og virksomheder.

Det handler blandt andet om at fremme dansk eksport til Kina. En eksport, som i forvejen er boomet de senere år, hvor den kinesiske økonomi har haft høje vækstrater.

Læs her om dansk samhandel med Kina:

* Dansk vareeksport til Kina består af en bred vifte af varer med hovedvægten på medicin og farmaceutiske produkter, fødevarer, maskiner og udstyr til industri samt råstoffer, overvejende minkskind.

* Tjenesteeksporten består overvejende af indtægter fra søtransport.

* Ifølge Danmarks Statistik har danske virksomheder fordoblet vareeksporten til Kina siden 2010.

* Kina var i 2016 Danmarks syvendestørste eksportmarked. Vareeksporten udgjorde ifølge Danmarks Statistik i alt 28,4 milliarder kroner.

* Eksporten af tjenester udgjorde 12,7 milliarder kroner i 2016.

* Importen fra Kina var i 2016 på 43,7 milliarder kroner, og Kina er dermed Danmarks fjerdestørste importland af varer. Her er den største varegruppe færdigvarer, som blandt andet dækker over tøj.

* Ifølge Udenrigsministeriet er dansk handel med Kina vokset fra omkring 3,7 procent af Danmarks samlede udenrigshandel i 2005 til 5,9 procent i de første tre kvartaler af 2016.

* I løbende priser svarer det ifølge ministeriet til en tredobling af eksporten og en fordobling af importen siden 2005.

* Under statsministerens officielle besøg i Kina skal der underskrives et arbejdsprogram for samarbejde mellem 80 danske og kinesiske myndigheder.

* Det er en udvidelse af et eksisterende såkaldt strategisk partnerskab mellem de to lande, som blev etableret i 2008.

* Ifølge en analyse fra Udenrigsministeriet har partnerskabet været medvirkende til den gunstige udvikling i samhandlen.

Kilder: Danmarks Statistik, Udenrigsministeriet.