Politik

BLOG: Ingen unge skal forlade skolen uden at kunne læse, skrive og regne

Alt for mange unge forlader folkeskolen uden at kunne læse, skrive og regne på et niveau, der gør dem i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse og klare sig senere i livet. Det er et stort problem, for det mindsker de unges muligheder i livet. Det er trist for den enkelte. Det er et tab for samfundet. Det kan vi ikke være bekendt. Vi skal give vores børn de bedste forudsætninger for fremtiden og de største valgmuligheder i deres tilværelse. Kundskaber og dannelse er vejen til at give hvert enkelt barn frihed. Frihed og magt til at bestemme over sit eget liv. Sine egne drømme.

Alt for mange unge forlader folkeskolen uden at kunne læse, skrive og regne på et niveau, der gør dem i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse og klare sig senere i livet. Det er et stort problem, for det mindsker de unges muligheder i livet. Det er trist for den enkelte. Det er et tab for samfundet. Det kan vi ikke være bekendt.

Vi skal give vores børn de bedste forudsætninger for fremtiden og de største valgmuligheder i deres tilværelse. Kundskaber og dannelse er vejen til at give hvert enkelt barn frihed. Frihed og magt til at bestemme over sit eget liv. Sine egne drømme. Sin egen fremtid.

Vi er nødt til at hjælpe de fagligt udfordrede elever. Dels fordi vi som samfund har en kæmpe interesse i, at så mange som muligt kan læse, skrive og regne. Men mest af alt fordi, de elever, som ingen tror på, mister troen på sig selv. Og det kan vi ikke være bekendt. Vi skal være et samfund, der viser hinanden tillid, snarere end at udpege ”stakler”.

Derfor har regeringen præsenteret en skolepulje på 500 millioner kroner. Puljen skal over tre år hjælpe 120 skoler med fagligt udfordrede elever rundt omkring i hele landet. På de 120 skoler er det i gennemsnit næsten fire ud af ti elever, der forlader folkeskolen med under karakteren 4 i dansk og i matematik. Det skal der rettes op på.

Det er afgørende, at skolerne leverer deres del og løfter eleverne fagligt, så vi kan hjælpe de fagligt udfordrede elever. Vi vil ikke bare blindt sende flere penge afsted og så håbe på det bedste. Skolerne får derfor kun del i puljen, hvis eleverne bliver væsentligt bedre til dansk og matematik. Konkret skal skolerne reducere andelen af elever, der får under 4 i dansk og matematik, med fem procentpoint hvert år for at få pengene. Det er sund fornuft. Alle skoler fra listen vil allerede med virkning fra 2018 således kunne få en pose penge på 1,4 millioner kr. Det tror vi på, at skolerne kan – for vi har tillid til skolerne, som tager opgaven på sig.

I Venstre tror vi på, at en konkret økonomisk belønning til skolerne vil give et klart ledelsesmæssigt fokus på at forbedre elevernes faglige resultater. Ingen skoleleder kan sidde denne udfordring overhørig. Derfor vil der på de 120 folkeskoler komme et større ledelsesmæssigt fokus på at rette op på elevernes faglige resultater.

I Venstre mener vi, at alle unge skal kunne læse, skrive og regne, når de forlader folkeskolen. Og i Venstre tør vi godt stille krav til skolerne. Når man stiller krav, viser man tillid. Regeringens initiativ er en tiltrængt håndsrækning, og jeg er personligt sikker på, at det vil motivere de 120 skoler til at gøre en ekstra indsats. Vi må nemlig ikke glemme de fagligt udfordrede elever. Vi skal gøre alle til fremtidens vindere.