BLOG: Nej tak til mere gift i drikkevandet

BLOG: I sidste uge landede en aftale om en ny pesticidstrategi, der giver landbruget lov til at bruge flere sprøjtegifte. Prisen betaler danskerne, de

I Danmark kan vi drikke vores grundvand urenset og direkte fra hanen. Mange steder i verden er det ikke muligt, og det er grunden til, at vi i årevis har haft et mere skrapt godkendelsessystem end fx andre europæiske lande: Sprøjtegifte, som er godkendt i vores nabolande, har været forbudt i Danmark, hvis de kan udgøre en trussel for grundvandet. Hos os risikerer vi jo, at giftene ender i vores drikkeglas.

Men i landbruget vil man gerne have fingre i de forbudte sprøjtegifte. Argumentet er, at når man kun må bruge et begrænset udvalg af gifte på markerne, så er der en risiko for, at ukrudt og sygdomme bliver resistente over for netop dem.

Det er en reel risiko – men først og fremmest fordi mange danske landmænd dyrker stort set de samme foderafgrøder hvert eneste år. Der er ingen variation. Hvis jorden og planterne skal være sunde og naturligt modstandsdygtige, så er det nødvendigt med rotation i det, der dyrkes på markerne.

Men det passer ikke ind i landbrugets ensidige produktionsplaner. Og i stedet for at kræve af landbruget, at deres produktion bliver sund, så de som minimum kan klare sig med de sprøjtegifte, der allerede er tilladte i dag, så besluttede et flertal i Folketinget i fredags at imødekomme det konventionelle landbrugs ønsker. Den nye pesticidaftale sikrer nemlig, at flere sprøjtegifte fremover skal godkendes i Danmark.

Det kan kun lade sig gøre ved at slække på beskyttelsen af vores drikkevand. Helt konkret syvdobler man grænseværdierne for, hvor mange kemi-rester der må findes i grundvandet for visse sprøjtegifte. På den måde bliver pesticidaftalen endnu et eksempel på, at politikere prioriterer landbruget højere end vores alle sammens natur, miljø og ikke mindst sundhed. Mon ikke de vælger at skåle på aftalen i god Barolo frem for gåsevin?