Politik

BLOG: Ingen børn skal tvinges i børnehave, før de er klar!

BLOG: Lad nu børn være børn, og giv dem den tid, de har brug for. Der er ingen grund til at presse dem.

En ny undersøgelse fra Bureau 2000 viser, at næsten halvdelen af de danske kommuner rykker børn op i børnehaven inden de er tre år. Det er en ny tendens, som jeg frygter kan have store konsekvenser for vores børn. 

Når kommunerne vælger at rykke børnene op fra vuggestue til børnehave tidligere, så skyldes det, at kommunerne kan spare penge på den måde. Der er nemlig færre voksne på stuerne i børnehaven, end der er i vuggestuen, og derfor er det billigere, når man tvinger børnene hurtigt i børnehave. 

Den tidlige indsats

Regeringen har underlagt kommunerne store besparelser, og derfor er kommunalpolitikerne tvunget til at spare. Men det kan blive rigtig dyrt på sigt at spare på vores børn, fordi vi ved, hvor vigtig den tidlige indsats er for at sikre børnene et godt liv.

Der er ganske enkelt større chance for, at børnene får en god tid i folkeskolen, at børnene trives i livet, og at børnene senere får en uddannelse, hvis der har været prioriteret ressourcer til at prioritere den tidlige indsats i barnets liv. 

Man presser børnene

Men lige nu sker der det modsatte. Der kommer færre og færre pædagoger til flere og flere børn. Det betyder at pædagogerne ofte står alene med store børnegrupper. Og man presser børnene til hurtigere og hurtigere at blive modne –­­ velvidende, at det kan have alvorlige konsekvenser for dem. 

Vi skal lade børn være børn

Barnet er den store taber i de her spareøvelser. Barnet bliver presset over på en større stue med færre voksne og flere børn, inden barnet nødvendigvis er parat.

Børn har ikke travlt. Børn skal ikke presses videre på grund af økonomi. Vi skal lade børn være børn, og derfor skal vi sikre, at ingen børn bliver presset i børnehave før de er klar.