Politik

OVERBLIK: Fem vigtige værdier for Socialdemokratiet

Lighed, bæredygtighed og udlændinge står centralt i udkast til principprogram for Folketingets største parti.

Socialdemokratiet præsenterer søndag udkast til nyt principprogram. Her er fem vigtige punkter fra programmet:

1. Lighed:

  • Alle skal have lige muligheder for at forme deres eget liv uanset køn, etnicitet, religion, seksuel orientering, handicap, social baggrund eller økonomisk formåen.

2. Ret og pligt:

  • Med rettigheder følger også pligter. Vi har alle ret til hjælp, når det behøves. Og vi har alle pligt til at bidrage, hvor vi kan.

3. Bæredygtighed:

  • I dag lever vi mennesker ikke i balance med naturen. Vi bruger klodens ressourcer og forurener dens elementer i en grad, der hverken er etisk forsvarlig eller bæredygtig i forhold til fremtiden.
  • Fremtiden kan blive endnu værre, hvis vi ikke får stoppet temperaturstigningerne. For Socialdemokratiet er det derfor en bunden opgave grundlæggende at forny den måde, vi forbruger og producerer energi på.

4. Udlændinge:

  • De fleste flygtninge hjælpes bedst i nærområderne. Derfor skal vi hjælpe mest der. Men vi skal også hjælpe her i landet. Danmark tager imod mange flygtninge. Og vi kommer også til at give asyl til mennesker på flugt i fremtiden.

5. Internationalisme og menneskerettigheder:

  • Vi ønsker en verdensorden, der bygger på regler og normer. En verden, der regeres efter lovens magt - ikke magtens lov.
  • Vi bakker op om de grundlæggende menneskerettigheder og mener, at de bør gælde for alle mennesker på jorden.