FOA kritiserer kommuner for at spare unødigt på velfærd

Kommunerne brugte 2,9 milliarder kroner mindre end budgetteret på service i 2016 . Det vækker kritik hos FOA.

Kommunerne brugte 2,9 milliarder kroner mindre på såkaldte serviceudgifter i 2016 , end der var sat penge af til. Det manglende forbrug vækker harme hos forbundssekretær hos FOA, Helena Mikkelsen.

Hun mener, at de manglende servicemilliarder kunne være brugt direkte på bedre velfærd til kommunernes borgere.

- Hvis vi omsætter pengene til lønninger, kunne kommunerne for eksempel have ansat mere end 7000 ekstra fuldtidsmedarbejdere i ældreplejen, hvor både ansatte og borgere i årevis har råbt højt om for ringe normeringer, siger hun.

Udtrykket serviceudgifter dækker over kommunernes udgifter til den daglige drift. Det vil sige udgifter til at drive daginstitutioner og folkeskoler samt udgifter til udsatte børn, handicappede og ældre.

Penge brugt på at bygge nyt

Opgørelsen over kommunernes forbrug stammer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, der henviser til tal fra Danmarks Statistik.

Her kan man se, at en del af de penge, som kommunerne har sparet på den daglige drift, er brugt på at bygge nyt. Kommunerne har brugt 1,9 milliarder kroner mere på anlæg, end det var planlagt i budgetterne.

- Økonomiaftalen mellem KL og regeringen udstikker ikke en forgyldt ramme til velfærd, siger Helena Mikkelsen.

- Og når kommunerne så oven i købet lader være med at bruge penge på velfærd og i stedet prioriterer at bygge nye bygninger, så kan det for alvor mærkes blandt både borgere og ansatte.