Politik

BLOG: Omskæring er en modbydelig uskik!

BLOG: Man bør nøje overveje, hvorvidt man hører hjemme i Danmark, hvis man går ind for omskæring.

Et somalisk forældrepar er mandag hver blevet idømt ubetinget fængsel i halvandet år for at have ladet deres døtre omskære. Den 39-årig mor blev ved samme lejlighed idømt betinget udvisning med en prøvetid på to år.

Domsmandsretten fandt det således hævet over enhver tvivl, at pigerne blev omskåret under en rejse i Afrika i sommeren 2015, og at det skete efter tilskyndelse fra forældrene. Hvor er det dog grotesk, at man bosiddende i så trygt og godt et samfund som det danske, alligevel føler trang til at sende sine børn til korporlig lemlæstelse i udlandet.

Er man af den opfattelse, at en sådan uskik er på sin plads, bør man efter min mening nøje overveje, hvorvidt man hører hjemme i Danmark. Jeg har svært ved at komme i tanke om noget mere udansk, end at man på så barbarisk vis fratager sine døtre muligheden for et normalt fungerende sexliv.

Sagen mod det somaliske forældrepar begyndte, da den yngste datters klasselærer gik til kommunen med sin mistanke om uhyrlighederne. Der er grund til at rose den pågældende lærer, da vi har brug for alle indberetninger, hvor der er bare den mindste tvivl om, at noget ikke er, som det bør være.

Lovgivningen er jo til for at beskytte pigerne. Det er imidlertid kun anden gang, der er rejst tiltale efter paragraffen i straffeloven om kvindelig omskæring. Sidst var i 2009, hvor en kvinde blev idømt to års fængsel for at have ladet sine døtre omskære under rejse i Afrika.

Derfor er det også positivt, at det somaliske forældrepar er blevet idømt en fængselsstraf for at få deres døtre omskåret. Forhåbentlig kan det være med til at forebygge omskæring fremover.