Esben Lunde Larsen får sin næse: Man skal jo lære af sine fejl

Esben Lunde Larsen har i de seneste uger været i politisk stormvejr i sagen om de såkaldte kvotekonger, som sidder på store andele fiskerikvoter.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen får en stor næse ovenpå sagen om kvotekonger i dansk fiskeri.

Ministeren får næsen – som i praksis er en skriftlig påtale – fordi Folketinget ikke mener, at ministeren har orienteret partierne godt nok om mulighederne for at dæmme op for kvotekongerne, som er en betegnelse for de få velhavende fiskere, der de seneste år har sat sig på en meget stor del af fiskekvoterne og dermed skabt næsten monopollignende tilstande.

Situationen har fået flere af Folketingets fiskeriordførere til gang på gang at spørge ministeren, hvilke muligheder der er for at forbedre situationen for de mange små- og mellemstore fiskere, der er voldsomt pressede i den nuværende situation. På trods af de mange spørgsmål fra et flertal i Folketinget har ministeren ikke videregivet en række af de forslag til en indsats mod kvotekongerne, som han og hans ministerium har haft kendskab til. Og det er den fortielse, der har udløst den alvorlige kritik af ministeren.

En meget alvorlig kritik

- Det her er en meget, meget, meget stor næse, der bliver givet til ministeren. Og det er jo selvfølgelig fordi, det afspejler et alvorligt hændelsesforløb, hvor ministeren er trådt ved siden af skiven, siger socialdemokraternes fiskeriordfører Simon Kollerup og tilføjer:

- Det betyder også, at han nu er sat under administration på fiskeripolitikken i Danmark. Nu er det den fiskeripolitik, som flertallet står for, der skal gennemføres.

En streg i sandet

Også Dansk Folkepartis fiskeriordfører Ib Poulsen har været en af de fremmeste kritikere af ministerens håndtering af sagen.

- Forløbet har vist, at det har været nødvendigt at dykke ned i ordbogen og finde de skrappeste ord og uddele den skrappeste kritik i denne her sag. Nu har vi så fået en undskyldning fra ministeren. Han har sat sig forrest i bussen bag rattet og spørger os, hvilken vej han skal køre. Vi får vores politik igennem med en minister, der sidder bag rattet. Det er fint for mig, siger han og fortsætter:

- For mig har det hele tiden handlet om politik. Nu har vi sat en streg i sandet, og ministeren vil arbejde for, at vi kan få noget politik gennemført.

Ikke langt til det røde kort

Dansk Folkepartis Peter Skaarup har tidligere udtalt, at der var blevet givet et gult kort til Esben Lunde Larsen i sagen. Og ifølge Ib Poulsen skal der ikke meget til, før kortet bliver rødt.

- Der er blevet givet et stort gult kort, så der skal bare et lille kort til næste gang, sådan som jeg vurderer det, slutter han.

Lunde: Jeg gør hvad flertallet siger

Esben Lunde Larsen har i de seneste uger været i politisk stormvejr i sagen om de såkaldte kvotekonger, som sidder på store andele fiskerikvoter. Video: Michelle Birch Johansen

Og efter dagens næse er blevet uddelt retter ministeren også ind.

- Jeg tager kritikken til efterretning. Jeg vil gøre alt for, at vi fremover får et godt samarbejde om fiskeripolitikken, siger sagens hovedperson, Esben Lunde Larsen, som siger, at han har lært af sine fejl, og at han fremover vil føre den politik, som flertallet ønsker:

- Det flertallet i Folketinget pålægger mig at gøre, det er det, jeg gør. Det er mit ansvar som minister, fastslår han.