Politik

BLOG: Pædagogen, den ufaglærte og SOSU’en skal kunne gå fra tidligere

BLOG: Enhedslisten vil fjerne det ensidige fokus på alder og lægge langt større vægt på antallet af arbejdsår.

Tiden som pensionist er ikke ens for alle. For nogen er der mange gode år på pension, hvor man kan rode i haven og cykle rundt med børnebørnene. For andre er de år enten meget få og nærmest ikke-eksisterende. Det er dem, der har løftet rundt på børn i daginstitutionerne hele livet, har vredet ryggen når de har losset mursten op i trillebøren eller har belastet kroppen med rengøring.

Den skævhed bliver kun værre, når vi kan se frem til en helt afskaffet efterløn og en stigende pensionsalder.

Det er sandt nok, at vi lever længere og bliver sundere – i gennemsnit. Men hver fjerde 3F’er er førtidspensioneret eller død før de fylder 60 år. En 32-årig ufaglært kan i dag se frem til 40 år mere på arbejdsmarkedet og pension som 72-årig. Og mange med hårdt slidsomt arbejde, som har knoklet hele livet, har selvfølgelig svært ved at holde hele vejen til folkepensionsalderen – de er ikke en del af det gennemsnit, som regeringen hele tiden peger på.

Vi ved, at lønmodtagerne bliver mere og mere bekymrede over den stigende pensionsalder. Det er med god grund. For kroppen begynder at sætte ud på et tidspunkt. Men kravene fra arbejdsgiverne bliver ikke mindre.

Det er hamrede uretfærdigt at lønmodtagere, som har knoklet siden teenageårerne, skal slutte deres arbejdsliv med smerte og sygdom. De skal ligesom akademikeren have nogle år, hvor der er overskud og tid og mulighed for at nyde livet. Det er kun fair efter et langt liv, hvor man har knoklet og betalt sin skat til fællesskabet.

Tilbagetrækning efter 40 år

Der er behov for at gentænke hele måden, vi tænker tilbagetrækning på det danske arbejdsmarked. Enhedslisten vil fjerne det ensidige fokus på alder og lægge langt større vægt på antallet af arbejdsår. Der er nemlig en stor sammenhæng med dem, der har hårde fysiske job, bliver nedslidt hurtigt og også starter tidligt på arbejdsmarkedet, eksempelvis som tømrerlærling som 17-årig.

Efter 40 år på arbejdsmarkedet og a-kasse-medlemskab skal man kunne gå fra arbejdsmarkedet på dagpengesats, og efter 35 år skal man kunne gå på deltid med kompensation på dagpengesats fra det offentlige. Det vil give lønmodtagere med oftest korte uddannelser og hårdt nedslidende arbejde mulighed for tidligere tilbagetrækning end i dag. Og ikke mindst mulighed for nogle år sidst i livet, hvor man stadig har lidt af fysikken med sig.

Det koster men det er muligt

Hvis vi giver muligheden for at flere kan gå på deltid, vil mange holde længere, men vores forslag er stadig ikke gratis. Det vil koste ca. 10 mia. kr. her og nu. Men vi synes, at det er pengene værd. Pengene vil vi finde ved at beskatte kapitalindkomst på niveau med arbejdsindkomst og fjerne fradraget for pensionsindbetalinger i topskatten.

Det kan også finansieres på andre måder. Hovedpointen er, at det er et spørgsmål om politisk prioritering. Der er råd, hvis vi vil – og hvis vi vælger nogle politikere, der vil bruge pengene på det brede fællesskab frem for skatterabatter til Mærsk i Nordsøen eller boligejerne.

Læs mere på Enhedslistens hjemmeside: http://enhedslisten.dk/temaer/seniorliv