Hver femte fotovogn afskaffes og erstattes af stærekasser

Færre fotovogne og flere stærekasser. Det er regeringens nye strategi mod bilister, der kører for hurtigt.

20 ud af 100 fotovogne, der blitzer fartsyndere, fjernes fra vejene i løbet af i år.

Det oplyser Transportministeriet til TV 2.

En samlet blå blok har besluttet, at 20 af fotovognene skal konverteres til ubemandede stærekasser og placeres på de farligste veje.

- Det indtryk har bredt sig i befolkningen, at de er til for at skrabe penge ind i statskassen, og det forstår jeg godt, siger transportminister Ole Birk Olesen (LA).

- Vi har været fokuseret på trafiksikkerhed, og der kan vi bruge stærekasser, som placeres på steder, hvor der er mange ulykker som følge af fart. Og så vil de så hver dag stå og sørge for, at hastigheden kommer ned, siger han.

Ole Birk om fotovogne: Folk tror, vi bare ville skrabe penge ind

Venstre går endnu videre og kritiserer den tidligere regering, der stod bag indkøbet af de mange fotovogne.

- Det var et fejlkøb, da den tidligere SR-regering valgte at købe de her fotovogne, for al erfaring viser, at det er kombinationen af mobile fotovogne og et stort antal stærekasser – det er dén kombination, der er genial, og som redder menneskeliv, siger Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, til TV 2.

- Dén fejl får vi nu rådet bod på ved, at vi tager 20 fotovogne ud og erstatter dem med stærekasser, der redder menneskeliv.

Tiltaget udløser ros fra Rådet for Sikker Trafik. 

- Kombinationen af faste stærekasser og mobile fotovogne er slet ikke ueffen. Og modellen her, samt at man har begrænset antallet til 20, synes vi, er fint. Med det her forslag synes vi, man har skabt en meget god balance, siger rådets administrerende direktør, Mogens Kjærgaard Møller.  

- Vi går efter at redde menneskeliv

Efter svensk forbillede vil stærekasserne blive sat op på de strækninger, hvor der sker flest alvorlige uheld. Og bilisterne vil blive advaret mod stærekasserne via skiltning, så de kan sænke farten. 

Det kommer utvivlsomt til at give færre bødepenge i statskassen. Men det får ikke regeringen til at vakle. 

- Der vil jo stadig komme penge ind fra de 80 fotovogne. Jeg er sikker på, at de er temmelig effektive. Vi går væk fra at have fokus på, hvor mange indtægter vi kan kradse ind til finansloven. Vi går i stedet efter at redde menneskeliv, siger Kristian Pihl Lorentzen. 

Gode resultater i andre lande

En række andre europæiske lande har allerede gode erfaringer med, at bilisterne sætter farten ned, når de nærmer sig en stærekasse. Sådan lyder det blandt andet i en ny rapport, som regeringens arbejdsgruppe om anvendelsen af fastmonteret hastighedskontrol netop har offentliggjort.

Det er på baggrund af den rapport, at transportminister Ole Birk Olesen (LA) søsætter projektet, der foreløbig skal vare et år.

- Da vi ikke med sikkerhed kan sige, hvilken effekt stærekasserne vil have på de danske bilister, og hvordan kameraerne fra de mobile vogne vil fungere i stærekasser, herunder deres robusthed over for hærværk, begynder vi med at overføre 20 kameraer fra fotovognene til stærekasser på de særligt farlige strækninger, begrunder Ole Birk Olesen pilotprojektet i en pressemeddelelse.

Hvis det får den ønskede effekt - at folk letter foden fra speederen på de farligste strækninger - vil flere fotovogne blive konverteret til fastmonterede stærekasser.

44 farlige strækninger

Det er endnu ikke fastlagt, hvor de 20 stærekasser skal placeres. 

Vejdirektoratet har kortlagt 44 vejstrækninger, hvor der ofte sker alvorlige uheld.

De pågældende kommuner kan nu byde ind med et ønske om at få opsat stærekasser.

Vejdirektoratet vil derefter sammen med Rigspolitiet tage stilling til, hvor stærekasserne skal sættes op.

50 strækninger kan dele 20 kameraer

Rådet for Sikker Trafik tilføjer en anbefaling:

- Faste stærekasser kan give rigtig god mening, men man bør sikre, at der også er en vis grad af fleksibilitet, siger Mogens Kjærgaard Møller.

De 20 stærekasser bør ifølge rådet kunne flyttes, så ikke blot 20, men eksempelvis 50 strækninger, jævnligt har besøg af en stærekasse. Præcis som nordmændene har vænnet sig til.

- Skiltene kan man bare lade stå, så bilisterne ved, at her gennemføres der relativt ofte fartkontrol. På den måde får man bedre udnyttelsesgrad af kameraerne, lyder det fra Mogens Kjærgaard Møller.