Politik

Arbejdsmarkedsforsker: Realistisk af få 18.000 kontanthjælpsmodtagere i job

Der mangler arbejdskraft, så det bør være muligt at få halvdelen af de jobparate i arbejde, siger forsker.

Det er realistisk, at 18.000 jobparate kontanthjælpsmodtagere i løbet af de næste tre år skal ind på arbejdsmarkedet.

Konjunkturerne er nemlig i den grad med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og resten af regeringen, siger arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen, der er professor ved Aalborg Universitet.

- Danmark er inde i en periode med højkonjunktur, og der er reelt mangel på arbejdskraft. Det er specielt inden for byggeri- og industrisektoren, siger han.

Det kan foregå "kærligt eller kontant"

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) mener, at man kan spare op mod fire milliarder kroner om året på kontanthjælpen ved at flytte 18.000 jobparate mennesker væk fra passiv forsørgelse og over i job, skriver Berlingske.

- Jeg har den klare opfattelse, at vi over de næste tre år som minimum skal have halveret antallet af folk, der er jobparate kontanthjælpsmodtagere, fra 36.000 i dag, siger ministeren til Berlingske.

Udviklingen skal ske i samarbejde med kommunerne, og det samarbejde kan foregå enten "kærligt eller kontant", betoner Troels Lund Poulsen.

- Vi er nødt til at have politiske initiativer klar, hvis ikke kommunerne formår at flytte flere. Det skal de, siger han.

Virksomheder skal spille med

Det er dog altafgørende, at virksomhederne er parate til at tage imod nye medarbejdere, siger Flemming Ibsen.

- Nu taler vi meget om kontanthjælpsmodtagerne og kommunerne, men virksomhederne skal være åbne for at spille med, siger arbejdsmarkedsforskeren.

- Hvis succeskriteriet er, at de jobparate skal i ordinær beskæftigelse, kan det være en stor opgave. Men i løntilskud eller fleksjob er det lettere. Det afhænger af, hvad regeringens succeskriterier er.

Troels Lund Poulsen medgiver, at næppe alle de 18.000, som er målsætningen, bliver fuldtidsbeskæftigede, men der vil under alle omstændigheder blive frigjort et stort milliardbeløb, understreger han.