Politik

Skarp kritik: Her er Ole Birk Olesens store 'næse'

Et flertal i Folketinget er nået til enighed om at udtrykke "skarp kritik" af transportministeren i PostNord-sagen.

Ole Birk Olesen (LA) er, trods hård kritik den seneste uge, fortsat Danmarks transportminister. Til gengæld er et flertal på Christiansborg udenom regeringen nu nået til enighed om at give ham en stor ’næse’ i sagen om PostNords krise.

En ’næse’ er en betegnelse for en skriftlig kritik af en minister, som et flertal i Folketinget står bag. ’Næsen’ er at betragte som en form for advarsel til en minister, men har ikke nogen reel parlamentarisk betydning.

TV 2 kan nu løfte sløret for den tekst, som Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten er blevet enige om. En tekst, der retter markant kritik af Ole Birk Olesens ageren i sagen.

- Et flertal […] kritiserer kraftigt Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen for manglende orientering af Postforligskredsen i sagen om de økonomiske udfordringer for PostNord Danmark, lyder det blandt andet.

Hvad er en næse?

Hvis et flertal i Folketinget mener, at en minister har handlet forkert, kan Folketinget vedtage en beslutning, som kritiserer ministerens handling. Det er en sådan kritik, pressen ofte kalder, at ministeren får tildelt en ”næse”. Ministrenes ansvar er nærmere beskrevet i ministeransvarlighedsloven.

Kilde: ft.dk

Partierne bag teksten frygter også, at Ole Birk Olesens ageren i sagen kan have besværliggjort de afgørende politiske forhandlinger om fremtiden for det danske postvæsen.

- Udvalget udtaler på den baggrund sin skarpe kritik og påpeger, at Ministerens manglende orientering af Postforligskredsen kan have sat den politiske proces vedrørende PostNord Danmarks økonomiske udfordringer tilbage, lyder det i teksten.

Ole Birk har beklaget

TV 2 kunne i sidste uge fortælle, at ministeren allerede 19. december sidste år fik klar besked fra PostNord om, at virksomheden manglede mere end to milliarder danske kroner, og at det ville blive nødvendigt for den danske og svenske stat at skyde flere skattekroner i selskabet.

Oplysninger, som ministeren først valgte at dele med ordførerne i postforligskredsen i februar.

Efter et møde tirsdag morgen beklagede Ole Birk Olesen.

- Når en forligskreds siger, at jeg har gjort noget forkert, så er det sådan. For jeg er minister i en regering, der har Folketinget som arbejdsgiver. Det har ikke været godt nok tidligere, og derfor skal det være bedre, sagde han.

Hvis et folketingsflertal vil tvinge en minister til at gå af, skal de - i stedet for blot at formulere kritik i form af en ’næse’ - udtrykke mistillid til ministeren.

Her er hele Ole Birk Olesens ’næse’:

Et flertal i udvalget Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre & Socialistisk Folkeparti - som også repræsenterer et flertal i Folketinget - kritiserer kraftigt Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen for manglende orientering af Postforligskredsen i sagen om de økonomiske udfordringer for PostNord Danmark.

Den manglende orientering fra Ministeren af Postforligskredsen vedrører behovet for en ekstern kapitaltilførsel til PostNord Danmark. En oplysning ministeren fik på et møde med PostNord den 19. december 2016.

Udvalget udtaler på den baggrund sin skarpe kritik og påpeger, at Ministerens manglende orientering af Postforligskredsen kan have sat den politiske proces vedrørende PostNord Danmarks økonomiske udfordringer tilbage. 

Flertallet noterer sig Ministerens beklagelse af forløbet samt det forhold, at sagen nu er flyttet til Finansministeriet. Flertallet imødeser, at Transportministeren i fremtiden orienterer de relevante ordførere i passende og videre omfang, og i det tempo relevante oplysninger tilgår Ministeriet.

Enhedslisten gør for god ordens skyld opmærksom på, at Enhedslisten står uden for postforligskredsen.