BLOG: Vores pædagoger har aldrig været så alene med vores børn, som de er nu

BLOG: Børnetallet stiger, og der kommer til at mangle 9400 pædagoger i fremtiden. Alligevel har pædagogerne og det pædagogiske personale aldrig stået

Det er egentlig underligt, at det ikke fylder mere i den offentlige debat, når man tænker på hvor vigtigt det er. Vi har et alvorligt problem i Danmark. Vores pædagoger har aldrig stået så alene med vores børn, som de gør nu. Og det bliver kun værre.

I en undersøgelse fra pædagogernes fagforbund, Bupl, svarer tre ud af fire daginstitutionspædagoger ja til spørgsmålet: ’Var du alene med den samlede børnegruppe i perioder af dagen i går?’.

I gennemsnit var pædagogerne alene med 17 børn. Mere end halvdelen var alene med børnene i mere end 30 minutter. Samtidig med det, varsler kommunerne nye besparelser over landets daginstitutioner. Det er ikke til at holde ud.

I min drengegruppe er vi nået til en alder, hvor børnene kommer på stribe. Sidste år fik Maria og Jakob deres første lille. Det samme gjorde Nanna og Simon. I år er det så Mikkel og Sabrina. Og mine venner er ikke alene. En befolkningsprognose viser, at antallet af børn under fem år stiger med 16 procent frem mod 2025. Det er skønt. Det er lykkeligt. Og det forpligter også.

Et stigende børnetal kommer nemlig til at kræve langt flere pædagoger, hvis normeringerne skal holdes. 9400 pædagoger kommer der til at mangle – og det er bare for at beholde den nuværende normering. Men er det godt nok? Er den nuværende normering god nok? Nej.

Jeg møder mange forældre, når jeg er på besøg rundt omkring, der fortæller mig, at de er bekymrede over det, som de oplever i daginstitutionerne. Ikke fordi pædagogerne, medhjælperne og assistenterne ikke knokler rundt. Men fordi der ganske enkelt er for få hænder til for mange børn.

Når de afleverer børnene, står der – hvis de er heldige – en pædagog og siger farvel. Nogle gange med et fjernt blik i øjnene. Ofte står der ikke en pædagog, fordi der er andre ting at tage sig af. Når pædagogerne er syge, er der ikke vikarer til at dække ind. Og på forældremøderne beretter pædagogerne om nye nedskæringer, som vil have nye konsekvenser.

Børns grundlæggende kompetencer og forudsætninger i resten af livet skabes i vuggestuen og børnehaven. Så når de ikke har tid nok med en voksen dér, så kommer det til at betyde meget for barnet på sigt. Vi har vidst det længe og det skriger på, at vi reagerer fra politisk hold og sikrer, at der er tid nok til alle børn.

Lad os indføre minimumsnormeringer for, hvor meget pædagogisk personale, der skal være til hvert barn i børnehaverne. Selv pædagoger har kun to hænder.