Politik

Blog: Lars Rohde styrer mod politisk nederlag - men han er ligeglad

BLOG: Lars Rohde går efter substansen og håber, at den vinder på den lange bane.

Nationalbankdirektør Lars Rohdes opsigtsvækkende oprør mod lempelser for boligeejere, der gerne vil skifte deres realkreditlån ud med et andet, får det svært på Christiansborg.

Et politisk flertal er enige om, at realkreditten og bankerne skal have en over snuden efter massive gebyrstigninger, og derfor er regeringen blevet tvunget til en skrappere kurs af især Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Varslingsfristerne for bidragsstigninger bliver længere, og realkreditten må i fremtiden kun opkræve halv kursskæring og intet indfrielsesgebyr i perioden for opsigelse.

Kompromisset er endnu et eksempel på, at bankerne ikke har mange venner på Christiansborg. I dette tilfælde må de så glæde sig over, at en af de mest anerkendte uafhængige røster i den økonomiske debat i denne sag er bankernes ven.

Lars Rohde påpeger to skævvridninger i lovforslaget i det høringssvar, som Nationalbanken har givet:

  1. Det er ikke rimeligt, at bankerne skal have samme varslinger for stigning i deres rentetillæg, som realkreditten har for stigning i deres bidragssats med deres prioritetslån. Lars Rohdes indvending er først og fremmest en hjælp til Jyske Bank, der har klaget deres nød. For lange opsigelsesvarsler giver jo mindre chance for banken til at agere, når renten sættes op, og der er brug for at vælte regningen over på kunderne.
  2. Lars Rohde har også fundet en anden pointe imod lovforslaget. Det er, at lånere, der er teknisk insolvente, hvilket vil sige, at skylder mere end deres lån, frit kan skifte realkreditinstitut, selvom deres nye lån vil overstige de 80 procent af ejerbioligens værdi, som boligen er værd på tidspunktet for skiftet. Det har været med til at sikre Danmark nogle af verdens billigste realkreditlån, at der er denne buffer.

Det er bemærkelsesværdigt, at Lars Rohdes hovedpointer er rettet mod et forslag, som politikerne har gennemført, og som går endnu videre end forslagene i det realkreditudvalg, som regeringen nedsatte for at sikre større konkurrence på området. Her havde udvalget kun lagt op til en fire måneders frist, og udvalgsformand Nina Dietz Legind var heller ikke indstillet på, at boligejerne skulle tage nye lån, hvis deres ejerbolig var faldet i værdi, så grænsen på 80 procent var overskredet.

Er der nogle på Christiansborg, der vil lytte til Lars Rohde? Næppe. Flertallet bag de nye lempelser er overvældende, og politikerne har ønsket at tækkes den del af vælgerbefolkningen, som er træt af stigningerne i bidragssatserne. Vel og mærke stigninger, som de selv samme politikere har bestilt ved at kræve, at finanssektoren er bedre polstret efter den sidste finanskrise.

Udover den finansielle stabilitet har Lars Rohde en ekstra pointe klar i ærmet – kampen for den danske realkredit kan blive sværere i EU, hvis realkreditten svækkes ved, at folk kan checke hurtigere ud og ind af realkreditmarkedet, der netop skal have stabiliteten som en af dets styrker. Så han er ligeglad med det forventede politiske nederlag – han går efter substansen og håber, at den vinder på den lange bane.