BLOG: Lad kvindernes internationale kampdag være for alle kvinder

16x9
I følge Pia Kjærsgaard gør mange af udfordringerne sig gældende for begge køn. Foto: Keld Navntoft / Scanpix

BLOG: Kvindekamp handler ikke kun om kvinder, men i høj grad også om mænd.

Et stort tillykke til alle mine medsøstre på kvindernes internationale kampdag. Er der stadig noget at kæmpe for? Hvordan går det med ligestillingen i Danmark anno 2017? Medierne er i dag beskæftiget med mange spørgsmål, og de sædvanlige travere bliver hevet af stalden, såsom kvindernes manglende tilstedeværelse på chefgangene i erhvervslivet, problemerne med at arbejde på fuld tid og stadig få familielivet til at hænge sammen og mange andre problemer.

Det slår mig, at mange af udfordringerne gør sig gældende for begge køn. Det kunne jo også være, at familiefar synes, han forsømmer sine børn med sit konstante overarbejde på kontoret, men som den af forældrene med den største indtægt har han måske ikke noget valg. Eller det kunne være den kendsgerning, at veluddannede kvinder stadig ønsker en partner, som er højere uddannet og tjener bedre end dem selv – og den kan måske blive svær, når man ser, hvordan mange drenge ryger ud af uddannelsessystemet. Er der også en partner for dem?

Og så har vi en gruppe kvinder i landet, som lever i et parallelsamfund bestående af social kontrol, undertrykkelse og manglende frihed. Vi stiftede bekendtskab med nogle af dem i TV-2-dokumentaren ”Moskeerne bag sløret”. Her frarådede imamer dem at søge om skilsmisse, selv om de ikke havde lyst til at føje deres mænd, og selv om mændene i nogle tilfælde var voldelige. Hvordan går det med deres frigørelse? Taler de danske feminister med dem, eller er kampen eksklusivt reserveret til kvinder med dansk baggrund?

Oplysning og moralsk støtte

De danske feminister har en stor opgave, som de bør tage på deres skuldre. Nøjagtigt som de tog ansvaret for danske kvinder op gennem det 20. århundrede, må de også medvirke aktivt til integrationen af deres medsøstre med muslimsk baggrund. Det handler ikke alene om oplysning, men også om moralsk støtte. Den støtte bliver ikke fremmet af kønsopdelt svømmeundervisning, men af en insisteren på danske og vestlige værdier. Den danske samfund byder på et hav af muligheder for at leve et virksomt og meningsfuldt liv. De muligheder skal muslimske kvinder også have.

Kvindekampen er bestemt ikke slut. Den er måske på mange måder kun lige begyndt. Hvis integrationen skal lykkes, skal de muslimske kvinder have støtte. Kvindekamp handler nemlig ikke kun om kvinder, men i høj grad også om mænd. Den danske mand er som udgangspunkt helt på det rene med, at der er lighed mellem kvinder og mænd. Men den erkendelse mangler i dele af det muslimske miljø. Her venter der en stor opgave.