BLOG: Danmarks udenrigspolitik skal være feministisk

16x9
Vi skal blive ved med at udbrede vores arbejde med ligestilling og menneskerettigheder til andre dele af vores udenrigspolitik, mener Rasmus Nordqvist. Foto: Thomas Lekfeldt / Scanpix Denmark

BLOG: Kvinders rettigheder er til gavn for alle mennesker.

Kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene er en forudsætning for en mere sikker verden. Derfor ønsker Alternativet, at Danmark får en feministisk udenrigspolitik. En politik, der bygger på retfærdighed, inklusion og lige muligheder på tværs af køn, etnicitet og nationalitet

Mens det vi kalder ”stærke mænd” er på fremmarch mange steder i verden, risikerer kampen for ligestilling at blive sat på standby. Det må ikke ske. Mod øst lemper Putin straffen for vold i hjemmet. Mod vest skrotter Trump støtten til organisationer, der anerkender kvinders ret til abort. Mod syd strammer Erdogan grebet om magten i Tyrkiet. Patriarkalske og totalitære idealer vinder indpas i Europa og verden. De seneste år har kun gjort det endnu mere aktuelt at styrke arbejdet for kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene.

Feministisk udenrigspolitik handler ikke kun om at udbrede vores værdier, fordi vi synes, det er vores moralske ansvar. Det handler i lige så høj grad om, at vi ved at styrke kvinder rettigheder, er med til at skabe en mere sikker og retfærdig verden. Der er en klar sammenhæng mellem inklusionen af kvinder i samfundet og et lands interne konflikter og konflikter med nabolande. Der bliver simpelthen færre konflikter. Ligeledes har fredsaftaler en langt bedre mulighed for succes, hvis kvinder spiller en aktiv rolle i forhandlingerne. Et dugfrisk eksempel på dette er fra Columbia, hvor kvinder har spillet en vigtig rolle i fredsaftalen mellem oprørsgruppen FARC og den colombianske regering.

Kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene er derfor ikke kun et mål i sig selv, men et middel til en bedre verden.

Internationale løsninger

Verden står over for en række forbundne kriser, som er grænseløse. Klimaforandringer, migration og mennesker på flugt fra krige og katastrofer er udfordringer, som kræver nye svar og løsninger på tværs af grænser. Klimaforandringerne rammer især de mindst udviklede lande, hvor kvinder oftest er mere sårbare over for naturkatastrofer og klimaforandringer på grund af ulige rettigheder, diskrimination og skæv fordeling.

Derfor handler feminismen i vores udenrigspolitik også om at sammentænke vores svar på disse udfordringer. Vi skal kæmpe for internationale løsninger og menneskerettigheder. Menneskerettigheder er kvinderettigheder og kvinderettigheder er menneskerettigheder, som Hillary Clinton har formuleret det.

For inspiration kunne Danmark passende kigge over på den anden side af sundet, hvor Sverige officielt fører en feministisk udenrigspolitik. Her er ligestilling og rettighedsspørgsmål fundamentet for mål og fred, sikkerhed og bæredygtig udvikling og indgår således i alle grene af svensk udenrigspolitik.

Vi har i Danmark traditionelt været gode til at udbrede vores værdier og ideer internationalt gennem både vores udviklingsmidler, diplomati og vores erhvervsliv. Vi er ikke bare en prik på landkortet. Det har det en stor effekt, hvordan vi tænker, taler og arbejder med problemer i verden. Udviklingsminister Ulla Tørnæs skal derfor have ros for at styrke Danmarks arbejde for kvinders reproduktive rettigheder i kølvandet på Trumps kvindefjendske politik.

Men vi skal have langt mere af dette. Et godt sted at starte ville være at stoppe nedskæringerne på udviklingsbistanden. Danmark har stærke kompetencer inden for ligestilling og spiller en vigtig rolle i at sikre kvinders ret til at bestemme over egen krop. Vi skal blive ved med at styrke disse og udbrede vores arbejde med ligestilling og menneskerettigheder til andre dele af vores udenrigspolitik. Både fordi, at det giver mere sikkerhed, men også fordi det skaber en bedre verden. Kvinders rettigheder er nemlig til gavn for alle mennesker.

God kampdag.