Politik

Danmark støtter kamp mod krigsforbrydelser i Syrien

Regeringen giver knap otte millioner kroner til at efterforske krigsforbrydelser i Syrien.

Krigsforbrydere i Syrien skal efterforskes og retsforfølges. Derfor giver Danmark knap otte millioner kroner til formålet.

Regeringen donerer 7,65 millioner kroner til en ny indsats fra FN, oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Beløbet skal sikre, at de ansvarlige retsforfølges for brutale overgreb på menneskerettighederne, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.

Der sker dagligt alvorlige overgreb i Syrien.

FN's indsats blev skabt i i december 2016 med bred international opbakning.

Formålet er at samle, opbevare og konsolidere beviser på overgreb på menneskerettighederne og brud på den humanitære folkeret i Syrien.

Arbejdet skal sikre, at der kan placeres et individuelt retligt ansvar for grove krænkelser af menneskerettighederne ved et senere retsopgør i Syrien.

Et klart signal

Danmarks holdning er klar, siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i pressemeddelelsen.

- De personer, som gør sig skyldige i grove menneskerettighedskrænkelser i Syrien, må stilles til ansvar, siger Anders Samuelsen.

- Med FN’s nye indsats sender vi et klart signal - ikke mindst til det syriske regime - om, at der ikke er straffrihed for sådanne forbrydelser.

Udenrigsministeren påpeger, at den danske støtte supplerer den stabiliseringsindsats, som Danmark meddelte sidste år.

Danmarks hjælp fokuserer blandt andet på dialog og at opbygge fred. Der er 2016-2018 afsat 332,5 millioner kroner til en indsats for at stabilisere Syrien og Irak.