Politik

BLOG: Frihedskæmpernes historie må ikke gå tabt

BLOG: I dag bisættes modstandsmanden Jørgen Kieler fra Hørsholm. Han var aktiv modstandsmand, medstifter af sabotagegruppen Holger Danske II og et af

Frihedskæmperne, som satte deres liv på spil under besættelsen 1940-1945, er ved at uddø. Det skriver Jyllands-Posten om i dag. Dermed risikerer vi også at miste deres fortællinger, og beretningen om deres bevæggrunde for at deltage i kampen for Danmarks frihed. Det åbner op for historikernes individuelle fortolkninger af besættelsestiden, hvilket indebærer en risiko.

Vi oplever allerede, hvordan holocaust og jødeforfølgelserne i dag anvendes i flæng, når vi for eksempel diskuterer indvandring eller værdipoliti, og det betyder en relativering af verdenshistoriens største forbrydelse. På samme måde risikerer vi en udvanding af debatten om eksempelvis samarbejdspolitikken under besættelsen.

Da Frihedsmuseet brændte i foråret 2013, var flere forskellige politikere straks på banen med forslag om, at Frihedsmuseet skulle gøres til et museum om Anden Verdenskrig og indeholde ”videncenter” og andre moderne ting. Jeg udtalte dengang, at det skulle genopføres i sin oprindelige form, hvor modstandskampen er det centrale omdrejningspunkt under overskriften ”Fri os fra fortolkninger”.

Netop Jørgen Kieler advarede efter branden mod at gøre Frihedsmuseet til en ”neutral” institution, fordi det ville risikere at splitte nationen.

Historikerne skal naturligvis fortolke. Det bliver de uddannede til. Men det er afgørende, at vi for de kommende generationer af danskere fastholder frihedskæmpernes egne fortællinger, deres bevæggrunde, deres fædrelandskærlighed og deres kompromisløse kamp for et frit Danmark. De havde en bevidsthed om, at noget var ”større” end dem selv; nemlig folket og fædrelandet. Den fortælling har vi stadig brug for.