Politik

Afgiften blev hævet: Nu falder antallet af elbiler

For første gang falder antallet af elbiler i Danmark. Det kommer efter regeringen i 2015 besluttede at lægge afgifter på elbilerne.

For første gang falder antallet af elbiler i Danmark. Det viser nye tal fra De Danske Bilimportører og Dansk Elbil Alliance.

Mens der pr. 1. januar 2017 var registreret 8.932 elbiler, var tallet pr. 6. februar faldet til 8.842.Forklaringen er dels, at de nye afgifter på elbiler stort set har sat salget i stå, dels at der tages elbiler ud af markedet, fordi bilerne sælges til udlandet, forklarer Lærke Flader, branchechef for Dansk Elbil Alliance, som er en del af elselskabernes interesseorganisation, Dansk Energi.

- Nogle af de elbiler, der har kørt rundt nogle år på de danske veje som leasede biler, bliver nu kaldt tilbage. Sådan fungerer ordningen med alle leasede biler, siger hun og henviser bl.a. til, at udlejningsfirmaet AVIS af denne grund har trukket et antal elbiler ud af markedet.

- Samtidig kompenserer nysalget af elbiler ikke for afgangen, fordi salget nu er historisk lavt på grund af de stigende afgifter, tilføjer Lærke Flader og peger på, at man skal helt tilbage til 2010 for at finde så lavt et salg i Danmark.

- Og dengang var der langt færre bilmodeller at vælge imellem og slet ikke så god en infrastruktur med ladestationer som i dag.Når elbilerne taber terræn i forhold til benzin- og dieseldrevne er det miljøet, der taber. Vi har et massivt problem med luftforurening og CO2-udledning fra transportsektoren, hvor emissionerne stadig stiger i modsætning til næsten alle andre sektorer, siger Lærke Flader.

Klar til at droppe aftale

I oktober 2015 blev V-regeringen enige med S, R og DF om, at elbiler ikke længere skulle været fritaget for registreringsafgiften. I stedet skulle afgiften gradvist trappes op over en femårig periode, således at elbiler fra januar 2020 skulle betale fuld registreringsafgift.Men der står også i aftalen, som DF i mellemtiden er gået ud af, at 'hvis forudsætningerne bag aftalen ændrer sig markant i løbet af indfasningsperioden, vil partierne drøfte indfasningen'.

Én af forudsætningerne bag aftalen er en forventning om et nysalg af en vis størrelse af elbiler i årene frem til, at registreringsafgiften skal være fuldt indfaset i 2020.For 2016 var forventningen 1.800 nyregistreringer, men det reelle tal var ifølge Lærke Flader kun på knap 1.300. For 2017 ser det umiddelbart værre ud: Forventningen er 3.100 solgte biler, men foreløbig er der kun solgt 14.

For Martin Lidegaard (RV) er det 'helt uacceptabelt og uholdbart', at antallet af elbiler nu direkte falder.

- Det får mig op i det røde felt. Allerede da vi i november kunne konstatere, at måltallet for 2016 ikke ville blive nået, bad vi om at få indkaldt til nye forhandlinger for partierne bag aftalen. Vi ville bl.a. foreslå en fastfrysning på 20 procent samt bedre vilkår for firmaelbiler, siger han og tilføjer:

- Men vi har ingenting hørt fra regeringen.

Radikale Venstre har meddelt regeringen, at partiet agter at træde ud af aftalen, 'hvis der ikke snart kommer nye boller på suppen. Og vi taler om uger, ikke om måneder,' som Martin Lidegaard formulerer det.

- Vi kommer til at sætte hårdt mod hårdt, for ellers dør elbilmarkedet i Danmark, understreger De Radikales skatteordfører.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har følgende kommentar:

- Jeg anerkender, at der er ikke er solgt ret mange elbiler i år, men det skyldes jo bl.a., at der hele tiden er politikere, der taler om at lette afgiften. Så ville jeg nok også lige vente med at sætte underskrift på en købsaftale. Vi vil gerne kigge på, om der kan findes en løsning. Men regeringen har ikke et stort millionbeløb, som vi vil bruge på at give tilskud til dyre elbiler. Hvis vi fortsatte det høje tilskud, ville det betyde en gave på op mod en million kroner til folk, der i forvejen har penge nok til at købe en dyr elbil.

Regeringen spænder ben for elbilerne

Jesper Petersen (S) mener i tråd med Radikale Venstres Martin Lidegaard, at afgiftsniveauet på 20 procent skal fastholdes, 'indtil der er så meget gang i elbilmarkedet, som vi er blevet stillet i udsigt af Skatteministeriet, da vi lavede aftalen'. 

Hans vurdering er, at når man ikke kunne sælge 1.800 elbiler sidste år, så er udsigten til at sælge 3.100 i år med den dobbelte afgift næppe realistisk.

- Vi har jo allerede tilvejebragt finansieringen, så aftalen skal bare føres ud i livet. Regeringen må tage bestik af, at markedet ikke har udviklet sig sådan, som Skatteministeriet forudså.

Selv om Jesper Petersen ikke umiddelbart vil sætte en dato på, hvornår hans utålmodighed løber ud, finder han situationen 'dybt utilfredsstillende'.

- Vi må rykke for det møde, vi er blevet stillet i udsigt. Enten er regeringen voldsomt uenig internt, eller også sjofler den udbredelsen af elbiler, siger han.

Når Lærke Flader sammenligner Danmark med f.eks. nabolandet Norge, så er det 'helt paradoksalt', som hun udtrykker det, at mens der i Norge i alt er registreret mere end 160.000 elbiler og opladningshybrider -­ i januar 2017 var 37 procent af nysalget på det norske bilmarked således rene elbiler - så blev der som nævnt i samme januar måned kun solgt 14 elbiler i Danmark.

- Danmark er ellers et langt mere oplagt land til elbiler end Norge, fordi vi har kortere afstande, en meget veludbygget elinfrastruktur og dertil et meget sikkert elnet. Både i Norge og Danmark er der meget grøn strøm, men i Danmark har vi desuden et meget veludbygget infrastrukturnet til opladning, forklarer hun.

I Norge har man modsat Danmark rammevilkår for elbiler, så de er konkurrencedygtige i forhold til benzin- og dieseldrevne biler. Og det gør hele forskellen, mener Lærke Flader.

-Sammenligningen mellem Norge og Danmark viser, at når prisen på elbiler er konkurrencedygtig, vil mange vælge dem.

Dansk Elbil Alliance vil foreslå, at afgiftsniveauet for 2016 - som er på 20 procent af registreringsafgiften - fastfryses frem til år 2020.

-Vi håber, at politikerne vil aftale nogle rammer, som går flere år frem, og at de fastfryser afgiften på 2016-niveau frem til og med 2018-19, så markedet kan få noget ro, siger hun.

Stod det til Lærke Flader, skulle politikerne desuden benytte lejligheden til at lave en grøn bilbeskatning for firmaer, hvis medarbejdere anskaffer sig elbiler.

-Det er det segment, hvor man for alvor kan gøre elbiler attraktive, og hvor der bliver kørt mange kilometer, så miljøet kan spares for meget CO2 for endda relativt få penge, siger hun.