Politik

Minister tror på mere opkvalificering af flygtninge i 2017

Arkivfoto Mathias Løvgreen Bojesen / Scanpix Denmark

Kommuner, fagforeninger og arbejdsgivere får ros for integrationsindsats af Troels Lund Poulsen (V).

Kommuner, arbejdsgivere og fagforeninger har leveret gode resultater i indsatsen for at få flere flygtninge i arbejde.

Det giver grund til at vente flere gode resultater, mener beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Onsdag skal han mødes med parterne for at evaluere den trepartsaftale, som regeringen og parterne sidste år indgik for at få flere flygtninge i arbejde.

- Vi ser en helt anden politisk interesse - også fra arbejdsmarkedets parter - i at sikre en effektiv integration. Det er en stor opgave. Vi har rigtig mange, der skal ind på arbejdsmarkedet. Men vi skal udnytte de gode tider, vi er i nu, siger han.

Tal fra Dansk Industri har også vist, at flere flygtninge kom i arbejde eller virksomhedspraktik i 2016.

Svær opstart for IGU-forløb

Til gengæld står det mere sløvt til med at få skabt såkaldte IGU-forløb.

Det er et uddannelsesforløb, der har til formål at opkvalificere flygtninge, der ikke kan levere arbejde til en værdi, som svarer til den overenskomstaftalte mindsteløn.

- Det vigtigste er, at flygtninge kommer ind på arbejdsmarkedet og får en ordinær beskæftigelse, siger Troels Lund Poulsen.

- Der har været nogle begyndervanskeligheder i forhold til IGU-forløbene. Men jeg begynder at blive mere optimist, og jeg tror, vi kommer til at se langt flere IGU-pladser blive skabt i 2017.

'Børnesygdomme' skal diskuteres

Ministeren vil bruge mødet med de andre aftaleparter på at få diskuteret "børnesygdomme" i trepartsaftalen.

- Overordnet set synes jeg, at vi en gang imellem skal tillade os at stoppe op og glæde os over, når vi ser gode tal i forhold til at få flygtninge ind på arbejdsmarkedet, siger han.

- Der kan vi overordnet set være tilfreds med, at det nu for første gang i mange år for alvor går i den rigtige retning.