Regeringen vil ændre loven: En type indbrud skal nu udløse hårdere straf

Der bliver begået flere indbrud herhjemme end i vores nabolande. Regeringen er nu klar med flere nye forslag på området.

Begår du indbrud, mens beboere er hjemme, skal du straffes hårdere, end hvis huset, du bryder ind i, er tomt.

Det mener justitsminister Søren Pape (K), som nu fremlægger en række konkrete initiativer, der skal nedbringe antallet af indbrud i private hjem. Èt af forslagene går på, at der skal lægges en tredjedel oveni den udmålte straf i sager, hvor beboere er hjemme, mens et indbrud finder sted.

- Jeg tror ikke, at der er noget mere grænseoverskridende end at ligge hjemme i sin seng og høre, at det pusler et sted. Når du bryder ind, mens folk er hjemme, skal det straffes hårdere, end hvis der ikke er nogen hjemme, siger Søren Pape.

- Noget af det mest indgribende er jo, når man ikke kan være i fred i eget hjem. Dér skal man være tryg.

Man bliver vel ikke nødvendigvis mere tryg af det her?

- Man kan håbe, at det at straffen bliver hævet med en tredjedel, kan gøre, at nogle tænker sig om en ekstra gang, og afholder sig fra det. Om ikke andet skal man vide, at det koster flere dage i spjældet, hvis man bryder ind mens folk er hjemme, siger Søren Pape.

Afstemning

Vil sende et signal

Foruden højere straffe lægger Søren Pape blandt andet op til, at der skal laves en selvstændig indbrudsparagraf i straffeloven.

- I dag bliver indbrud sidestillet med tyveri. Og jeg har det sådan, at der er forskel på, om du får stjålet din cykel, eller der er indbrud i dit hjem. Dit hjem er noget af det mest hellige, siger justitsministeren og erkender, at forslaget har mere symbolsk end praktisk betydning:

- I første omgang er det for at sende et signal om, at vi synes det er mere alvorligt, at der er indbrud i dit hjem, end at din cykel er forsvundet.

Flere indbrud end i nabolandene

Ifølge tal fra Rigspolitiet blev der sidste år registreret knap 32.000 indbrud i privat beboelse. Antallet er det laveste i ti år. Men trods den nedadgående tendens, er Danmark stadig blandt de europæiske lande, hvor der er flest indbrud i forhold til antallet af indbyggere.

I 2014 - som er det seneste år Eurostat har opgjort - blev der begået 655 indbrud per hundredetusinde indbyggere herhjemme. Kun i Belgien er tallet højere, mens niveauet i nabolande som Sverige, Norge og Tyskland er markant lavere.

Socialdemokratiet bakker op om regeringens indbruds-forslag.

S bakker op

Socialdemokraternes retsordfører Trine Bramsen er positivt indstillet overfor regeringens forslag:

- Det er rigtig ubehageligt. Jeg har også selv prøvet, at indbrudstyven var der, mens jeg var hjemme. Det er ikke lige noget man glemmer. Og derfor er det selvfølgelig også nødvendigt, at der er hårde straffe for den her type forbrydelser, siger hun og fortsætter:

- Straf er godt, og det kan jeg kun bakke op om. Men straf kan ikke stå alene. Vi har en utrolig lav opklaringsprocent, når det handler om indbrud. Og derfor bliver vi nødt til også at sikre vores boliger bedre, og sikre at politiet har nogle gode redskaber, så de kan finde frem til de kriminelle, siger hun.