Politik

BLOG: Udbud af privat hjemmehjælp må ikke bare være en spareøvelse

BLOG: Sidste år vandt et privat plejefirma retten til at drive Lolland Kommunes private hjemmehjælp for 456 plejekrævende borgere.

Blandt andet fordi firmaets tilbud var 5,5 millioner kr. billigere end det firma, som tidligere havde haft opgaven.

Siden da er klagerne over firmaet væltet ind. Ikke mindre end 250 klager har der været, viser en aktindsigt, som TV2 har fået. 52 af de nævnte 456 borgere er skiftet til et kommunalt tilbud. Klagerne spænder fra utilfredshed med manglende rengøring og bad til personale, der ikke dukker op med manglende udbringning af mad og medicin til følge. TV2 har bl.a. beskrevet en rystende sag, hvor en skleroseramt måtte klare sig en hel weekend uden hjælp. Så det er ganske alvorligt.

Det er voldsomt med omfanget af klager i denne sag, men desværre er den også del af et mønster, hvor en række private firmaer, som har overtaget driften af opgaver inden for bl.a. ældreplejen, ikke har magtet opgaven og i alt for mange tilfælde er gået konkurs. Den udvikling er selvfølgelig ikke holdbar.

Det er fint med private alternativer. Og det er forståeligt, at kommuner selvfølgelig også skeler til prisen, når de skal vælge leverandører. Penge vokser immervæk ikke på træerne. Men det kan ikke nytte, når opgaver overdrages til aktører, som ikke magter at levere den service, som borgerne har krav på. Jeg er helt enig med FOA, når de kræver, at kvalitet skal vægtes højere, når kommuner overlader opgaver til private aktører.

Det må aldrig bare være en spareøvelse. For det handler om mennesker. Om borgere, som har brug for – og krav på – hjælp.