Politik

BLOG: SF's fem grunde til, at man bør afskaffe licensen

BLOG: I fremtiden bør man erstatte licensen med en forligsbelagt skattefinansiering, der sikrer, at vi også har et stærkt public service-indhold i Danmark over de næste mange år. Her er fem grunde til hvorfor.

I fremtiden bør Danmark stadig have et stærkt public service-indhold, der kan skabe debat, oplyse, udfordre og starte den demokratiske samtale i alle dagligstuer og i alle aldersgrupper. 

I Danmark kan vi være stolte af vores licensfinansierede indhold, som gør os alle klogere. Men tiden er løbet fra licensen. Licens skal ikke længere være noget vi giver til hinanden, tværtimod skal den afskaffes og lægges ind under skatten. Her er der fem grunde til hvorfor:

Mindre administration

Først og fremmest er der den helt lavpraktiske grund, at man kan spare enormt meget administration væk ved at afskaffe licensopkrævningen. 

Færre sortseere

Dernæst er der en anden lavpraktisk, men ikke ubetydelig fordel ved at afskaffe licensen: Alle betaler. I dag er der mere end 200.000, der snyder med deres licens og bruger public service-indholdet uden at betale for det. Alle vinder, når alle betaler, og det sikrer man ved at lægge det ind som en del af skatten. 

Mere lighed

Så er der den helt åbenlyse og mere ideologiske grund til, at det altid burde have været en mærkesag for en hver socialist at få afskaffet licensen, nemlig at den er pilskæv i forhold til at skabe mere lighed. Med licensen betaler alle lige meget. Kontanthjælpsmodtageren, den studerende, den syge, og dem der har mindst betaler ligeså meget som direktøren, chefen og den højtlønnede, der ikke mangler noget. 

Mere retfærdighed

Ud over det faktum, at licensen er ulighedsskabende, så er den også bund-uretfærdig. Licensen er nemlig skruet sådan sammen, at enlige – herunder også enlige forsørgere – har store udgifter til licens sammenlignet med en familie. En enlig mor med et barn betaler det samme som et par med to børn.

Langvarig opbakning til public service

Det er min helt klare, men udokumenterede, påstand, at licensopkrævningen svækker opbakningen til public service i Danmark. I stedet for at nyde det kvalitetsindhold, vi får for pengene, så diskuterer folk, hvorfor licensen er uretfærdig.