Politik

Fra EU til Libyen: Behold migranterne hos jer, please

Migrationen på tværs af Middelhavet stiger, og 2016 blev et rekordår for antallet af flygtninge og migranter, der ville krydse havet.

Europa oplever i øjeblikket den største tilstrømning af migranter siden 2. Verdenskrig. Mere end en million flygtninge og migranter er ankommet til EU via Middelhavet siden 2015. Og migrationen til Europa er stadigt stigende.

Antallet af flygtninge og migranter, der kommer til Grækenland via Tyrkiet, er faldet drastisk takket være en knap to år gammel EU-aftale med Tyrkiet. Aftalen, der tvinger Tyrkiet til at tilbagetage migranter fra Grækenland, har reduceret antallet af migranter i Grækenland markant. Færre end 50 personer om dagen er ankommet til de græske kyster de seneste uger, sammenlignet med 1900 om dagen for et år siden.

Men selvom det hul er lukket, så er migrationen ikke generelt faldende – tværtimod. Stadigt flere migranter vælger at krydse det farefulde Middelhav i primitive både for at nå Italiens kyst.

Det centrale Middelhav – det vil sige farvandet mellem Nordafrika og Italien – overtog i 2016 titlen som den primære færdselsåre for illegale migranter. Flere end 181.000 personer forsøgte sidste år at krydse det centrale Middelhav – det er 18% flere end året før. For langt størstedelen af migranterne endte rejsen i Italien – mens kun 29 gik i land i EU-østaten Malta.

Hvor kommer de fra?

Langt de fleste migranter, der ankom til Italien sidste år, stammer fra Nigeria. Andre primære oprindelseslande inkluderer Eritrea, Guinea, Elfenbenskysten og Gambia. De fleste bådflygtninge, der er ankommet til Malta de senere år, kommer fra Somalia, Eritrea, Egypten og Nigeria.

Stadigt flere kvinder og børn ankommer med båd til Italiens kyster. Af de 181.000 migranter, der sidste år ankom til Italien, var 24.000 kvinder og 28.000 børn – 91% af dem uledsagede. Det er 10% flere end i 2015.

Hvor rejser de fra?

90 % af alle migranter, der forsøger at krydse det centrale Middelhav, begiver sig i små, primitive både afsted fra Libyens kyst. Kun 7% rejser fra Egypten, efterfulgt af Tyrkiet (1,9%), Algeriet (0,6%) og Tunesien (0,5%).

Malta og migration

Malta har oplevet et drastisk fald i antallet af bådflygtninge de senere år – fra knap 2000 personer i 2013 til blot 29 i 2016. Det skyldes lanceringen af EU-støttede flådeoperationer i det centrale Middelhav målrettet opsporing af smuglerbåde og redningsaktioner på havet. Nu frygter EU, at Malta igen kan komme på migrationskortet, hvis ikke man får dæmmet op for strømmen fra Libyen.

Italien og migration

Italien modtager i dag langt de fleste af de migranter, der krydser det centrale Middelhav. Årsagen er, at det er den italienske flåde, der står for operationerne til havs – og bringer de nødstedte migranter med tilbage til Italien.

Hvilke tiltag skal dæmme op for migrationen til Europa?

I 2015 iværksatte EU en særlig indsats mod migration på tværs af Middelhavet. På et topmøde i Malta i november 2015 besluttede de europæiske stats- og regeringschefer at støtte en række afrikanske lande økonomisk for at sætte en prop i migrationen fra de primære oprindelseslande. EU-landene har til dato sammenlagt givet tilsagn om bidrag på over 150 millioner euro – men det halter med betalingerne, for ved udgangen af 2016 var kun cirka 62 millioner euro endt i EU-kassen.

Derudover skal et nyt EU-investeringsprogram på 44 milliarder euro finansiere en ny migrationsplan, og målet er at få EU’s medlemslande med om bord, så beløbet kan hæves til det dobbelte. 

EU har i forvejen afsat knap 50 millioner euro til migrationshindrende projekter i Libyen. Yderligere 200 millioner. euro vil blive afsat i 2017 til projekter i Nordafrika. Her er Libyen absolut højeste prioritet.