Politik

Forslag vil give Skat adgang til private hjem uden kendelse

Skatteadvokat er bekymret over forslag, der skal sikre kontrol med virksomheder, der drives hjemmefra.

Flere og flere virksomheder drives fra private hjem. Derfor skal Skat have bedre mulighed for at kontrollere de regnskabsoplysninger, som virksomhederne indberetter.

Det er baggrunden for et nyt lovforslag, som skatteminister Karsten Lauritzen (V) har sendt i høring.

Men i den juridiske tænketank Justitia vækker forslaget bekymring.

Skat behøver ingen retskendelse

Skat vil nemlig på den måde få lettere adgang til den private bolig, end politiet har, påpeger skatteadvokat Mette Juul.

Skat skal, modsat politiet, ikke have en retskendelse, sådan som lovforslaget ser ud nu.

- Selvfølgelig har vi som samfund en interesse i, at Skat kan kontrollere. Problemet her er, at Skat får en meget vid adgang til at gå ind i private hjem, siger Mette Juul.

- Skat får altså adgang til at gå ind i folks hjem, i de tilfælde hvor man driver sin virksomhed hjemmefra og har virksomhedens aktiver i hjemmet.

Afskaffede uanmeldte besøg i folks haver

Da Karsten Lauritzen tiltrådte som skatteminister var en af hans første gerninger at afskaffe Skats mulighed for at komme på uanmeldt kontrolbesøg i folks private haver. Også derfor undrer det nye forslag Justitia.

- Nu lægger man op til, at Skat kan gå ind ad hoveddøren, i de tilfælde hvor man driver virksomhed derfra, siger Mette Juul.

Hun foreslår, at der skal være krav om, at Skat, ligesom politiet, skal have godkendelse fra en dommer, hvis de har brug for at gå ind i en bolig.

- Det vil gøre, at de retssikkerhedsgarantier, der gælder for politiets arbejde, også kommer til at gælde for Skat, siger Mette Juul.

Minister: Lægger ikke op til at udvide beføjelser

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) mener ikke, at der er tale om en ændring af den nuværende praksis.

Han er klar til at lytte til de indvendinger, der kommer, skriver han i en skriftlig kommentar.

- Vi lægger ikke op til at udvide Skats beføjelser på dette område. Der har været et omfattende udvalgsarbejde gennem længere tid, og det er så sendt i høring, netop for at vi kan få indspark udefra, siger ministeren.

Efter høringen vil ministeren tage "politisk stilling til indholdet".