Anbefaler at flere danskere skal tilbydes fedmeoperationer

Flere overvægtige - herunder unge ned til 18 år - skal kunne få en fedmeoperation, mener Sundhedsstyrelsen.

Flere svært overvægtige skal tilbydes en operation mod fedme.

Det er anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen og en stribe eksperter. Fredag har de udgivet en ny retningslinje for, hvilke patienter der bør tilbydes kirurgiske indgreb for at slippe af med overflødige kilo.

Et af de bærende elementer i den nye anbefaling er, at svært overvægtige med et BMI over 40 skal kunne indstilles til en fedmeoperation. Under de gældende regler er den type indgreb forbeholdt personer med et BMI over 50.

Det skal også være muligt for personer, der ikke har en følgesygdom af deres overvægt, at blive opereret.

I dag tilbydes operationerne kun til overvægtige over 25 år. Den aldersgrænse skal sænkes til 18 år, mener styrelsen.

 Hvis kriterierne udvides, vil der højst sandsynligt blive behov for flere penge til området, påpeger Danske Regioners formand, Bent Hansen (S).

 Han efterlyser derfor et bud på finansieringen.

- Hvis flere patienter skal behandles, følger der flere omkostninger med. De omkostninger skal dækkes. Ellers stiller man noget, der ikke kan realiseres, i udsigt til en gruppe patienter. Og det vil være ærgerligt, siger Bent Hansen.

Nye retningslinjer senere på året

Fra Sundhedsministeriet lyder det, at de nye anbefalinger senere på året følges op af en visitationsretningslinje. Den vil beskrive yderligere, hvilke patienter der skal henvises til sygehusene for at få en fedmeoperation.

De to udspil skal ses i en sammenhæng. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) afventer derfor den kommende visitationsretningslinje, oplyser ministeriet.

Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen er i store træk lig med de anbefalinger, som lægerne rettede sig efter, inden regeringen og Danske Regioner i 2010 strammede reglerne for adgang til fedmeoperation.

I årene før opstramningen steg antallet af operationer markant.

Ifølge netmediet Altinget blev 4334 danskere fedmeopereret i 2010. Tallet dykkede i de følgende år, så der i dag opereres omkring 600 danskere årligt.