Politik

Vælgerne: Thyra Frank kan ikke forbedre ældreplejen uden flere penge

Blot hver femte vælger tror, at ældreministeren kan forbedre kvaliteten af ældreplejen uden at tilføre området flere penge.

Ældreplejen har ikke brug for flere penge. Hvis blot man tilrettelægger arbejdet bedre, fokuserer mere på nærvær og mindre på papirarbejde og registrering, kan plejen af de ældre forbedres markant.

Sådan har budskabet igen og igen lydt fra Thyra Frank (LA), siden hun for to måneder siden blev Danmarks nye ældreminister.

- Regeringen tror ikke på, at en god ældrepleje kun kan gøres op i, om der tilføres flere kroner og ører. Vi tror på, at man kan løse det på en bedre måde, sagde Thyra Frank eksempelvis i et interview med TV 2 i december.

Men den opfattelse er det de færreste vælgere, der deler.

I en ny meningsmåling, foretaget af Megafon for TV 2 og Politiken, erklærer blot 19 procent af de adspurgte sig enige i, at ”Thyra Frank vil være i stand til at forbedre kvaliteten i ældreplejen uden at tilføre området flere penge”. Hele 67 procent tror ikke, at det vil være muligt.

Ikke engang blandt Liberal Alliances egne vælgere tror et flertal på, at Thyra Frank kan nå i mål med at skabe en bedre ældrepleje, uden at der bliver afsat yderligere midler til området.

Thyra Frank-måling

Thyra Frank vil være i stand til at forbedre kvaliteten i ældreplejen uden at tilføre området flere penge:

Helt enig: 7 procent

Overvejende enig: 12 procent

Hverken/eller: 6 procent

Overvejende uenig: 20 procent

Helt uenig: 47 procent

Megafon for TV 2 og Politiken. Målingen er gennemført som en telefonundersøgelse i perioden 23.-25. januar. 1.006 respondenter har medvirket i undersøgelsen.

Der skal tales mere om værdier

Thyra Frank stod fra 1988-2011 i spidsen for plejehjemmet Lotte på Frederiksberg og blev her en markant stemme i den offentlige debat med sine argumenter om, at fokus i ældreplejen i Danmark i højere grad bør være på at bruge tid med de ældre fremfor på papirarbejde og registrering.

Argumenter, hun har videreført som minister:

Jeg er ikke altid sikker på, at det er pengene, der betyder noget. Der skal tales meget mere om værdier.

Thyra Frank i interview med TV 2 (november, 2016) 

- Jeg er ikke altid sikker på, at det er pengene, der betyder noget. Der skal tales meget mere om værdier, lød det fra Thyra Frank, da TV 2 for få måneder siden kunne fortælle om plejehjemsbeboere, der flere gange har gået rundt med gennemblødte bukser, fordi bleen ikke var blevet skiftet i tide.

- Der er selvfølgelig ingen, der skal sidde på et plejehjem i en ble. Det behøves der heller ikke. Selvfølgelig er der et menneske på det sted, der er i stand til at gå ind til Hr. Jensen eller Hr. Pedersen og få skiftet den ble, lød det i den forbindelse fra Thyra Frank, som fortsatte:

- Først og fremmest vil jeg gerne have, at man ude i kommunerne kigger på, hvordan pengene bliver brugt. Jeg ved, at det betyder utroligt meget, hvordan ledelsen er på det enkelte plejehjem. Som minister på området kunne jeg kigge på, om der er nogle regler, der gør, at det personale vi har derude - og som brænder for det - måske bliver brugt til for meget papirarbejde. Om vi skal have dem tilbage til det, de er uddannet til, nemlig omsorgen, nærheden og ømheden.

Flere politikere fra rød blok har imidlertid argumenteret for, at plejehjemmet Lotte har haft højere budgetter end andre plejehjem, og at det har været en del at grunden til, at der på Lotte var mere tid til de ældre.

- Ældreministeren [bliver] igen og igen bliver ved med at fremhæve, at det hun kunne på plejehjemmet Lotte, kan man også i dag. At det bare handler om ledelse og menneskesyn. Og det kan man ikke efter min bedste overbevisning. Jeg har haft meget tæt kontakt til de ansatte i ældreplejen og ved, hvor snævre økonomiske rammer de arbejder under, sagde SFs ældreordfører Kirsten Normann tirsdag til TV 2.