Politik

OVERBLIK: SR-regerings lov kan udvise somaliere med ophold

Situationen i Somalia er alvorlig og uforudsigelig. Alligevel kan somaliere udvises på grund af lov fra 2015. Ifølge en lovændring fra 2015 kan danske myndigheder trække opholdstilladelser tilbage, så længe situationen i en persons hjemland er blevet bedre. Også selv om situationen fortsat er alvorlig og uforudsigelig. Det betyder, at 800 somaliere nu får deres opholdstilladelse revurderet, skriver Politiken. Her følger et overblik over loven fra 2015. * Lovændringen vedrørte udlændinge med såkaldt beskyttelsesstatus eller midlertidig beskyttelsesstatus.

Situationen i Somalia er alvorlig og uforudsigelig. Alligevel kan somaliere udvises på grund af lov fra 2015.

Ifølge en lovændring fra 2015 kan danske myndigheder trække opholdstilladelser tilbage, så længe situationen i en persons hjemland er blevet bedre.

Også selv om situationen fortsat er alvorlig og uforudsigelig.

Det betyder, at 800 somaliere nu får deres opholdstilladelse revurderet, skriver Politiken.

Her følger et overblik over loven fra 2015.

* Lovændringen vedrørte udlændinge med såkaldt beskyttelsesstatus eller midlertidig beskyttelsesstatus. Den betød, at der for at inddrage deres opholdstilladelse ikke længere "stilles krav om, at der er sket fundamentale, stabile og varige ændringer i hjemlandet".

Mindre forbedringer kan altså være nok for at inddrage opholdstilladelser.

* Allerede i 2016 stadfæstede Flygtningenævnet på den baggrund fem andre afgørelser fra Udlændingestyrelsen. På den måde mistede somaliere deres opholdstilladelse i Danmark.

* Begrundelsen var, at somaliere havde fået asyl på baggrund af en særlig bestemmelse i loven om de "generelle" forhold i hjemlandet. Det var de generelle forhold, der nu ifølge styrelsen havde ændret sig til det bedre i en sådan grad, at de godt kunne sendes tilbage.

* Som i andre asylsager var det Udlændingestyrelsen, der i første omgang traf beslutningerne, der blev stadfæstet af Flygtningenævnet.

*Det var ifølge Politiken en historisk beslutning, da man skal mange år tilbage for at finde andre eksempler på, at flygtninge, der har fået opholdstilladelse i Danmark, efterfølgende mister den igen.

* De fem sager fra 2016 startede en sneboldeffekt. Flygtningenævnets afgørelse fik nemlig Udlændingestyrelsen til at meddele, at man nu ville gennemgå 1200 andre somaliske sager for at vurdere, om opholdstilladelser også i disse tilfælde kunne inddrages eller nægtes forlænget.

* Der blev henvist til, at der i de pågældende sager var tildelt opholdstilladelse på baggrund af de generelle forhold i hjemlandet.

* Siden fandt styrelsen ud af, at der i de 400 af sagerne ikke var givet opholdstilladelse på baggrund af de generelle forhold i hjemlandet, hvorfor de blev frasorteret.

* Tilbage står de resterende 800 sager, som styrelsen nu er gået i gang med at gennemgå for at vurdere, om somalierne kan hjemsendes.

Kilder: Politiken, Folketinget.dk